ARKIV

Kvinnesuksess – en soleklar trend

august 18, 2017 12:50 pm

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Asset Management har studert 11.000 selskaper over hele verden, og hans analyse viser at de 400 selskapene med minst en kvinne på topp, hadde dobbelt så høy avkastning som verdensindeksen.

Konklusjonen om suksessfulle selskaper med kvinner som sjef eller styreleder fikk stor omtale i sommer, blant annet i Dagens Næringsliv.

– Det ser jo ikke så bra ut for menn, sier Næss i en kommentar.

Dagens Næringsliv viser også til at tidligere studier har vist noe av det samme: Det blir ofte bedre avkastning i selskaper med kvinnelige toppsjefer eller styremedlemmer.

Karin Thorburn, professor i finans ved NHH påpeker overfor DN at menn gjør det bedre enn kvinner i visse bransjer

– Uansett er dette en interessant øvelse, sier hun​.

Ifølge Thorburn er sammenhengen mellom kvinner i styret og bedre avkastning godt dokumentert.

Under en fjerdedel

Eva Sønsterud i LR Health & Beauty Systems kjenner den kvinnedominerte direktesalgsbransjen, der over 75 prosent av entreprenørene er kvinner, godt.

– I forhold til vår bransje er bildet generalt annerledes. Litt i overkant av en av tre ledere er kvinner, mens under en fjerdedel av topplederne i Norge er kvinner, sier hun.

– Det kan være at kvinner rett og slett er best egnet til å skape avkastning, sier Thorburn og Næss til Dagens Næringsliv.