ARKIV

Kravene til dokumentasjon skjerpes

mai 5, 2014 9:18 am

Fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad fra Forbrukerombudet har gjestet DF medlemsmøtet som foredragsholder tidligere.

I år var hovedbudskapet det samme – takk for godt samarbeide!

Forbrukerombudet, med sine 28 ansatte, er satt til å føre tilsyn med markedsføringsloven. De siste årene har de behandlet omtrent 8500 klager i året.

– Vi prioriterer de områdene som har størst økonomisk konsekvens for flest forbrukere. Typiske områder er bank, bolig og IKT. Regelverket vi håndhever, skal være like i hele EU området, sa hun.

– Direktesalgsbransjen er blant de «snilleste guttene i klassen». Jeg har ikke funnet noen klager på dere, sa hun.

Fagdirektøren trakk frem bransjens eget regelverk og måten angreretten praktiseres på.

– Jeg har gått igjennom DFs egne etiske regler og er svært fornøyd. Dere har også en god respekt for angrerettsloven. Da jeg gikk igjennom bransjens etiske regler, fant jeg ikke mye å rette på. Flere steder går faktisk forbundets eget regelverk lengre enn det loven beskriver, sa hun.

Lov – og ny lov

Det er markedsføringslovens §6 som omtaler forbud mot urimelig handelspraksis. §7 regulerer villedende handelspraksis.

Tonje Hovde Skjelbostad fortalte at det kommer en ny angrerettslov i juni. Den bygger på EU regulativ. Dermed blir det tilnærmet like regler bl.a. i de nordiske land.

– Det blir viktig at revideringen til ny lov gjenspeiler den teknologiske utviklingen. Det vil bli knyttet sanksjoner til brudd på loven, sa hun.

I privatmarkedet

Den nye lovteksten vil innebære at den som driver telefonsalg overfor privatpersoner blir pålagt å vaske sine registre mot reservasjonsregisteret. Det vil bli «fredede» tider og det skal gis informasjon om hvor man henter kontakt informasjonene.

E-post og SMS meldinger kan bare brukes i etablerte kundeforhold eller der mottakeren selv har bedt om det.

– Overfor bedrifter kan man markedsføre seg så mye man vil, sa hun.

Det nye lovverket vil ha strenge krav til dokumentasjon av påstander om produktegenskaper. Det gjelder både produktene i seg selv og brukeranbefalinger.

Den som har konkrete spørsmål, kan henvende seg til [email protected]