ARKIV

Klagehopp på telefonsalg

februar 5, 2018 10:35 pm

Telefonsalg er ett av områdene Forbrukertilsynet skal jobbe mye med i 2018. Brysomme telefonselgere får stadig flere nordmenn til å se rødt. I fjor økte antallet klager til Forbrukertilsynet med 35 prosent til 1.566 klager.

Av: Torger Bjørnstad

– Det er strenge og klare regler for når en næringsdrivende kan kontakte en forbruker, for eksempel på telefon, e-post og per post. Innenfor vår bransje er ikke overtredelser et problem blant annet fordi våre medlemmer følger de felles etiske regler vi har vedtatt, sier lederen av Direktesalgsforbundet Jan-Fredrik Torgersen.

– Generelt er det galt å fremstille telefonsalg som et onde når det gjøres riktig og reglene følges. En slik salgsmetode er i utgangspunktet lov, og det har en tendens til å forsvinne når informasjon og medieomtale omtrent utelukkende handler om klager og negativitet. Mange forbrukere ønsker faktisk å bli kontaktet av sine leverandører, sier han.

Jan-Fredrik Torgersen trekker frem det gode samarbeidet bransjen, gjennom Direktesalgsforbundet har med Forbrukerombudet som nå har blitt Forbrukertilsynet. De mottar svært få klager knyttet til bransjen.

Innenfor Forbrukertilsynets oppgaver ligger å opplyse forbrukere om hvordan de kan forhindre uønsket reklame. Tilsynet skal også arbeide for at næringsdrivende respekterer forbrukernes ønske om ikke å bli kontaktet.

Nye oppgaver – nytt handlingsrom

Fra nyttår ble reglene for telefonsalg strammet inn. Forbrukertilsynet (nytt navn på det omorganiserte Forbrukerombudet fra nyttår) har fått et større handlingsrom for å ilegge overtredelsesgebyrer til aktører som bryter loven.

Det vanligste bruddet på reglene er at telefonselgere ringer forbrukere som har reservert seg mot telefonsalg. Slike telefoner er kun lov når forbrukerne som ringes opp allerede er kunde av den næringsdrivende.

Du kan altså ikke ringe tidligere kunder som har avsluttet sine kundeforhold, for å be dem å bli kunde igjen. Men dette er fortsatt bare ulovlig overfor de som har reservert seg mot telefonsalg.

Av andre viktige ting som har blitt forbudt fra 2018 er å ringe fra ringe skjult nummer ved telefonsalg. Aktører som selger tjenester over telefon må nå registrere seg hos søkbare nummeropplysningstjenester.

Det er heller ikke tillatt å operere med vilkår som «sprer» samtykke til å motta samtaler til flere aktører som driver telefonsalg på denne måten. Det betyr altså at telefonselgere ikke kan bytte, eller selge slik informasjon seg i mellom.

Viktig å vite (informasjon hentet fra Forbrukerombudets nettsider)

Telefonsalg

Telefonsalg er i utgangspunktet lov. Næringsdrivende og frivillige organisasjoner kan ikke kontakte forbrukere som har reservert seg mot telefonsalg i Brønnøysundregisteret, med mindre det foreligger et kunde- eller giverforhold eller forbrukeren har bedt om å bli oppringt. 1. januar 2018 trådte nye og strengere regler for telefonsalg i kraft.

Adressert reklame

Forbrukere kan reservere seg mot adressert reklame i Brønnøysundregisteret. Næringsdrivende kan bare sende reklame til forbrukere som har reservert seg hvis det eksisterer et kundeforhold eller forbrukeren har bedt om å motta reklame.

Uadressert reklame og gratis aviser

Forbrukere som ikke ønsker å motta uadressert reklame eller gratisaviser kan merke postkassen sin og/eller døra. Reklameinnstikk i aviser, alminnelig informasjon og informasjon fra politiske partier regnes ikke som uadressert reklame, og du kan ikke reservere deg mot dette. Les mer om hva som anses som uadressert reklame og gratis avis.

Reklame på SMS og e-post

Det er forbudt å sende SMS eller e-post til forbrukere som ikke har gitt samtykke på forhånd. En næringsdrivende kan likevel sende SMS og e-post til eksisterende kunder. Les mer om hva som er et eksisterende kundeforhold i vår veiledning om markedsføring via e-post, SMS o.l..

Stand- og dørsalg

Det stilles strenge krav til næringsdrivendes fremgangsmåter ved stand- og dørsalg. Forbrukertilsynet har utarbeidet en veiledning som viser hvordan næringsdrivende kan holde seg innenfor loven.