ARKIV

Kan du bli den neste Norwex

oktober 19, 2016 3:20 pm

Vi har fått mange tilbakemeldinger etter at vi, i forrige nyhetsbrev, skrev om magasuksessen til norske Norwex. Med direktesalg som metode omsatte de for over 1,7 milliarder og tjente mer enn 200 millioner i fjor. Til sammen har Norwex snart 100.000 selgere over hele verden.

Innovasjon vil alltid være viktig for å utvikle et marked, eller faktisk en hel bransje som vil fremover. Tenk bare på skrivemaskinen eller fotoapparatet med film, manuelle girkasser i biler og telefax. Utrolige oppfinnelser som brakte oss lange skritt fremover. Men du kommer ikke akkurat videre i forretningslivet ved å satse på slik produkter nå.

Hvilke ideer ruger du på

Kanskje er du godt kjent i direktesalgsbransjen. Du liker salgsformen godt, i ditt hodet vrimler det av ideer og innerst inne vet du at noen av disse kan bli like revolusjonerende som det Norwex har klart. Det er nå – eller aldri, tenker du. Du vil utfordre det eksisterende og bli ett nytt fantastisk tilskudd til bransjen!

– Vår bransje bygger på innovasjon. Noen ganger har det vært produkter som har brakt forbrukerens muligheter et langt stykke videre. Andre ganger har det vært kjente produktområder som har blitt tilgjengelig på en ny, enklere måte eller mer attraktiv måte. Derfor er vi selvfølgelig åpne og tilgjengelige for alle for tenker nytt og annerledes, sier lederen av Direktesalgsforbundet, Jan-Fredrik Torgersen. Men han legger samtidig til…

– Det er langt fra en innovasjonsidé til en ferdig utviklet forretningsmodell og et etablert foretak med en selvskreven plass i bransjen. Derfor er medlemskap i Direktesalgsforbundet ikke noe en skal tenke på i første omgang, men det er et naturlig skritt når den tid kommer.

Torgersen peker på at alle medlemsbedriftene er nøye gjennomgått og holder en høy standard uansett produktutvalg. Det omfatter blant annet det etiske regelverket som er obligatorisk å følge. For å bli medlem i forbundet kreves også en prøveperiode. Både forbruker- og konkurransemyndighetene er forbundets gode samarbeidspartnere som verdsetter måten Direktesalgsforbundet drives på. Forbrukere stoler på bedriftene som er tilsluttet Direktesalgsforbundet.

Det er mange hjelpere

Det bli hevdet at norske gründere er altfor lite offensive i møtet med mulige samarbeidspartnere eller investorer.

De siste årene har vi sett en sterk endring – for mens det før var ”oppfinneren” som sto med lua i hånda og håpet på et samarbeide, er interessen nå vel så stor fra investorenes side. Det er etablert flere miljøer, selskaper og konferanser som har ett eneste mål – å bringe innovative og investeringsmiljøer sammen. Ofte skjer dette i form av presentasjonskonkurranser der et antall prosjekter får bli med, forberede seg og presentere sin ide foran et antall mennesker som alle kommer fordi de vil investere.

Dette fungerer som en selekteringsprosess der noen går videre til mer grundige møter – direkte, face-to-face! Sjekk ut Angel Challenge, Oslo Innovation Week, Innovasjon Norge, Gründermessen og Gründerjakt i Oslo og flere andre steder.

Det finnes også flere venturefond som kan skaffe nødvendig kapital.

Sjekk hva slags bedrifter og faser fondet investerer i, forbered deg – og ring! Telefonen er både det enkleste og den mest direkte formen som øker sjansene dine til å få et møte der du kan presentere ideen din. Legg vekt på å forklare hva som gjør at kundene kommer til å kjøpe produktet ditt. Mange kan masse om teknologien og produktet sitt, men ikke kunden.

Slik bygger du opp

Du trenger en gjennomarbeidet og kjapp presentasjon – en såkalt «pitch». Her har du en modell som NTNU-studenter brukte i forberedelsene til Gründerjakten i Trondheim i september:

1. Problem, løsning, innsalg

Oppbygningen av en pitch er gjerne tredelt: Pek på et problem og eksemplifiser det. Fortell så hvordan du har tenkt å løse problemet. Kom til slutt med en appell til en investor eller kunde om hva de får igjen for å investere eller kjøpte produktet.

2. Ikke utdyp alle punkter

Men vær bevisst på hva du utelater. Da er det mulig å forutse hvilke spørsmål som blir stilt etterpå – og ha gode, forberedte svar.

Hvis du nevner hva produktet skal koste, vær forberedt på spørsmål om hvorfor du priser det slik.

3. Dropp tekniske detaljer

Det er sløsings med tid. De som lurer på detaljer kommer til å spørre om dette uansett.

4. Øv med folk utenfra

De du har tett kontakt med fra før, vet selvfølgelig hva du mener. Prøv å fremføre for noen som ikke jobber med dette hver dag.

5. Beregn kortere tid

Har du fem minutter til disposisjon, klokk det inn til fire og et halvt eller mindre når du øver. Da har du tid til å trekke pusten en ekstra gang.

6. Tilpass deg publikum

Er det helt utenforstående som bare lurer på hva du driver med, eller er det investorer som kjenner bransjen godt? Det avgjør hvilke ord du bruker og hvilken oppfordring innlegget bør avsluttes med.

(Kilde: DN.no/gründer)