ARKIV

Ingen tilfeldigheter

mars 6, 2017 7:57 pm

Forever Living ble ”Årets vekstbedrift” i 2015. Nylig var Fredric Alerstam i Oslo for å fortelle bransjekolleger om noen av grunnene til suksessen. Fra 2012 til 2016 har omsetningen økt med 162 prosent.

Alerstam leder det amerikanske selskapet Forever Livings nordiske satsing. I år budsjetteres det med å selge for ca. 1,3 milliarder, regnet i salgsverdi til sluttbruker.

– Fra 2014 til 2016 har det norske markedet vokst mest, samtidig som Forever Living har befestet sin posisjon som en ledende aktør i sine nordiske markeder. Selskapet rekrutterte 18.000 nye distributører i Norden i fjor, men Alerstam understreker at ikke alle disse driver aktivt med videresalg.

Alerstam fortalte fra en organisasjon som satser mye på en tydelig og enhetlig kommunikasjon som alle, både i og utenfor organisasjonen, kan forholde seg til.

– Vi skal i tillegg til tydelighet og synlighet vise at vi er troverdige og profesjonelle. Ingen skal være i tvil om hvor vi står, og hvor vi vil. Digitalisering er viktig, for alt som kan digitaliseres kommer til å bli det. Men det betyr samtidig at det personlige blir viktigere og viktigere og må gå hånd i hånd med digitaliseringen, sa han til en lydhør forsamling som noterte med stor iver.

– Dessuten smiler vi mye – og ofte, la han til!

Vil forsvare bransjen

Fredric Alerstam mener aktørenes samarbeid gjennom Direktesalgsforbundet er viktig.

– I forbundet stilles det strenge krav til alle medlemmene. Dette er etiske krav som sikrer forbrukerrettigheter og at måten vi gjør business på er seriøs.

– Omsetningsformen har til tider møtt uheldige utfordringer. I Forever Living motvirker vi det ved å stille etiske krav til våre distributører. Vi selger attraktive varer gjennom et seriøst nettverk der sluttkunden har vårt fokus hele tiden. Alle skal kunne stole på våre budskap.

Forever Living har valgt å drive nasjons-lokal kommunikasjon gjennom sine nettsider og sosiale mediekanaler og har etablert sin egen organisasjon på 60 personer som utvikler, drifter og gir service som styrker Forever Business Owners.

– Det er en stor, men nødvendig og bevist satsing. Vi oversetter det meste vi presenterer til hvert enkelt språk, slik at vi fremstår presise og troverdige. Dessuten inngår det en egen redaksjon som blant annet jobber for papirmagasinet vårt som kommer ut 4 ganger hvert år. Vi trodde det var modent for nedleggelse for å bli erstattet med digitale løsninger, men da kom en proteststorm. Det viser hvor viktig det er å høre på mottakeren og kommunisere på flere måter, både digitalt og på papir, sa han. Distributørene kjøper 9000 magasiner ved hver utgivelse.

Informasjonsutveksling med distributørene

For å nå ut til sluttbruker med kommunikasjonen, har Forever Living et sentralt register dit distributørene kan rapportere sin portefølje fortløpende. – Vi sender ut månedsbrev med støtte i denne strategien. Det er unikt i Forever, sa han.

– Det er en felles interesse mellom oss og distributørene, for å få ut potensialet overfor sluttkunden. Økningene våre kommer mye takket være dette, og ferdige konsepter der flere produkter presenteres og selges sammen. Presentasjonsformen med delikat og tilpasset emballasje er viktig når vi presenterer produktpakkene.

Forever Living driver ikke abonnementsalg fordi de mener det er en dårlig modell i lengden.

– Vi kan ikke være en ”hype” og kundene skal ikke føle seg presset av oss. Vi fyller et behov og har vår naturlige plass i markedet. Eksempelvis selger vårt opprinnelige produkt, Aloe Vera Gel, hvert år mer enn 1 millioner liter i Norden.

Forever Living ønsker gjerne nye og yngre distributører velkommen. Samtidig er de nøye med å ta vare på den eksisterende organisasjonen.

– Det er viktig å se de nye, fordi der ligger fremtidspotensialet.

– Men la oss avslutte der vi startet – med økonomi …

– Det er for tidlig å legge frem regnskapstallene for 2016, men det ser ut som om vi fortsatt er den aktøren med størst omsetning blant Direktesalgsforbundets medlemmer, avslutter Fredric Alerstam i Forever Living.