ARKIV

Ingen tilfeldigheter omkring etikk

april 28, 2016 6:49 pm

For å sikre god forretningsskikk har Direktesalgsforbundets medlemmer og deres direkteselgere et sett etiske regler de skal etterleve. Bransjen ligger helt i forkant på dette området.

– Reglene regulerer blant annet til hvem og hvordan man tar kontakt som selger, hvilke salgsmetoder som kan benyttes, hvilken informasjon og dokumentasjon som skal gis ut, og hvordan eventuelle tvister håndteres, forteller Jan-Fredrik Torgersen som er leder i Direktesalgsforbundet.

Alle direktesalgsbedrifter som er medlem av DF har gjennom sitt medlemskap også akseptert foreningens etiske regler.

– Selv om våre etiske regler ikke er norsk lov i ordets rette forstand, går de i visse tilfeller lengre. Brudd på reglene kan derfor medføre rettslige følger i samsvar med norsk lovgivning, forklarer Torgersen.

For å sikre at medlemsbedriftene følger de etiske reglene, er det oppnevnt en uavhengig «Code Administrator» som har til oppgave å sørge for at reglene etterleves.

Ny lov om etikk

Det ligger et lovforslag klart til behandling i Stortinget denne sesjonen. Det er også gjennomført en undersøkelse som nylig ble omtalt i E24 som viser at en høy andel av befolkningen er opptatt av etikk. Undersøkelsen omfatter både produksjonsforhold for eksempel i lavkostland og hvordan norske bedrifter og salgskanaler oppfører seg. Det hevdes at det er forbrukere og organisasjoner som har stått bak trykket som har skapt endring.

– Det er ingen tvil om at kampanjer, medieoppmerksomhet og trykk fra forbrukerne har vært, og vil være veldig viktig. Men det er heller ikke slik at næringslivet er fullt av folk som utelukkende har profittmaksimering i sjel, hjerte og sinn. Selv om det nok også finnes, sier daglig leder i Initiativ for etisk handel, Per Nitter Bondevik til E24.

Denne organisasjonen, som har en rekke norske bedrifter som medlemmer, har også vært blant foredragsholderne på DF dagene.

Gjelder i alle land

Reglene for Direktesalgsbransjen er bestemt både av den europeiske (FEDSA) og den internasjonal (WFDSA) direktesalgsforeningen og er obligatorisk for alle nasjonale foreninger.

– De etiske reglene sørger blant annet for at forbrukerne skal kunne føle seg trygge, blir korrekt behandlet og være fornøyde med sin direktehandel. Reglene omhandler: Forholdet til forbrukere, forholdet til selgere og forholdet mellom medlemsbedriftene, avslutter Jan-Fredrik Torgersen.

Direktesalgsforbundets etiske regler finner du her: