ARKIV

Ingen endring for World Venture

oktober 13, 2014 9:26 am

Lotteritilsynet fattet tidligere i år vedtak om at selskapet World Ventures i Norge må stoppe sin aktivitet fordi de driver en ulovlig pyramide. Selskapet var uenig i dette, og anket avgjørelsen. Slike anker behandles av Lotterinemnda.

World Ventures er et amerikansk selskap som har vært etablert i Norge siden oktober 2010. Da Lotteritilsynet åpnet tilsynssak var det fordi Lotteritilsynet mottok en rekke tips og spørsmål fra publikum om selskapet. Det ble blant annet stilt spørsmålstegn ved om salg av reiser var den reelle inntektskilden i selskapet.

World Ventures selger medlemskap i en reiseklubb som skal gi rabatter på ferieopphold i hele verden. Feriene blir solgt gjennom selskapet Rovia.

Selskapet sine salgsrepresentanter mottar provisjon og bonus når de selger medlemskap. I tillegg får de provisjoner av medlemskap solgt av andre salgsrepresentanter på nivå under i en pyramidestruktur.

Ved utgangen av mai 2013 hadde World Ventures 3654 medlemmer i Norge. Rundt 95 prosent av medlemmene var også salgsrepresentanter

En gjennomgang av saken viser at det koster ca. 6200 kroner å være både salgsrepresentant og medlem første året. De neste årene koster det samme ca. 4000 kroner. Tall fra World Ventures viser at det gjennomsnittlig ble solgt reiser for vel 500 kroner pr. medlem i 2012.

Lotteritilsynet konkluderte med at World Ventures virksomhet i Norge er et ulovlig pyramidespill fordi inntektene nesten bare kommer fra verving av medlemmer og ikke salg av reiseopphold. Lotterinemda har ikke avgitt sin kjennelse enda.

– Det er viktig å få stoppet denne typen virksomhet. Både fordi forretningsmetodene bryter med norsk lov – men også fordi de seiler under falsk flagg og prøver å gi inntrykk av å drive i vår bransje. Det vil vi ha oss frabedt, sier Direktesalgsforbundets leder Jan-Fredrik Torgersen i en kommentar.