ARKIV

Styrelederens brå bortgang

juli 5, 2021 5:18 am

Direktesalgsforbundets leder Jan Fredrik Torgersen forlot oss brått og uventet 27. juni. Han ble 64 år.

Jan Fredrik som alltid var full av energi, vektla gode løsninger og fremdrift, vil også bli husket som en uselvisk person. En positiv person som aldri fremhevet seg selv, men fokuserte på sak og felles interesser. En som var veiviser for oss andre.

I bransjen vil han særlig bli husket for hvordan han skapte rammeverk, bransjeplattformer og utviklet forholdene til offentlige organer. Disse er utviklet til gjensidig respekterte interessefellesskap hvor Direktesalgsforbundet har blitt en viktig høringsinstans.

Jan Fredrik viste tidlig interesse og talent for kjøp og salg. Etter 10 års karriere i en av Direktesalgsforbundets medlemsbedrifter, sa han ja takk til å lede bransjeorganet som gjennom medlemsbedriftene sysselsetter mer enn 85.000 selgere. Han overtok som leder for 15 år siden.

Jan Fredrik Torgersen bisettes fra Greverud kirke onsdag 7. juli. Seremonien streames.

Nå går våre varmeste tanker til hans kone Mona, barna Camilla og Kim, barnebarna og øvrig familie.

Vi lyser fred over hans minne!

I en overgangsperiode vil forbundet bli ledet av styret i fellesskap.

Styret i Direktesalgsforbundet

Mia Bergmann

Jostein Bødal

Dan Sharoni

Inger Sverresson

Carl Henric Wallblom