ARKIV

Ikke la pandemien ødelegge

november 1, 2020 11:51 am

Å være en del av en tilpassingsdyktig forretningskultur er ekstra viktig under pandemien. Den som tør, og gjør de riktige trekkene, setter seg selv i en forbedret utgangspunkt til den dagen vi kan puste lettet ut og konstatere at «faren er over».

Det gjelder altså ikke å fortvile og utsette salgsfremstøtene – men heller forsterke kundekontakten. Tilpassingsdyktige forstår at det kanskje må gjøre på en annerledes måte, og at salgsresultatene ikke vil komme like fort som normalt, men du forsterker like vel din posisjon ved å vise kundene god oppmerksomhet.

Hvordan behandle teamet ditt – eller teamet du er en del av?

Undersøkelser viser at alle er villige til å stå på ekstra med innsats når det er et poeng med det. Derfor må alle involveres, vite hvorfor og få positiv oppmerksomhet. Motsatt virker det svært demotiverende dersom en bruker krefter på å oppdatere sin produktkunnskap, forbereder presentasjoner eller noe annet- men som aldri blir anerkjent eller kommer til nytte. Det går hardt ut over motivasjonen.

Tre råd for å skape motivasjon

Få frem det store bildet: Vis hva som er den enkeltes – eller hele teamets bidrag til suksess. Hjelp dem til å se at de daglige oppgavene utgjør en forskjell.

Løft frem fremgang: Sørg for at du gir ros, anerkjenner og markerer fremskritt i arbeidet. Løfte frem det dere oppnår.

Skap tilhørighet: Forsterk fellesskapet ved å få frem betydningen av hver enkelt i teamet s rolle og innsats har for det dere oppnår. Legg til rette for gode samtaler og tilbakemeldinger.

Til slutt denne mandagen vil vi gjerne trekke frem to ting; Mange sier at de har gått lei av hjemmekontor. Som direkteselgere er vi vant til det, så «no problem» i vår bransje. Og – Corona-en gir stadig en utfordrende arbeidssituasjon med permitteringer, omstillinger og nedbemanninger – eller i verste fall avvikling av bedriften. Hvis du vil rekruttere til teamet ditt, vært tydelig på det, fordi det er sært mange dyktige personer som ser etter nye muligheter akkurat nå!