ARKIV

Hvordan vinne «fremtidskampen»

september 11, 2020 8:27 am

I SINTEF rapporten trekkes det frem noen nøkkelkvalifikasjoner som vesentlige i morgendagens arbeidsliv.

Det forventes at det vil bli stadig viktigere å kunne formidle resultatet produktene dine kan gi og betydningen for kundene. Sats på å forstå og bruke digitale muligheter, ikke motarbeider dem. Men ansikt til ansikt – altså at du klarer å ivareta de sosiale og emosjonelle aspektene blir viktig. Datamaskinene kan aldri konkurrere med din kreativitet.

1. Teknologiforståelse

Det er liten tvil om at fremtiden vil utvikles, og finne sin plass med økende digitalisering. Det vil bli mer samspill med digitale teknologier i ditt daglige arbeide. Men behovet for teknologiforståelse vil nok variere mellom yrker.

2. Formidlingsevne

Det forventes at det vil bli stadig viktigere å kunne formidle resultatet produktene kan gi og betydningen for kundene. Kompetanse blir viktig fordi du må forstå grunnprinsippene bak teknologien og kunne videreformidle denne innsikten. Dette vil gjelde uansett hvilket yrke man har, og hvilke mennesker man forholder seg til.

3. Sosial og emosjonell intelligens

Datamaskiner kan gjøre mye – og sikkert enda mer i fremtiden. Men ansikt til ansikt – altså at du klarer å ivareta de sosiale og emosjonelle aspektene vil utgjøre den store forskjellen, fordi maskinene ikke klarer det.

4. Kreativitet

Datamaskinenes bruk av informasjon i store mengder (algoritmene) kan aldri konkurrere med din kreativitet, som å forstå ting på nye måter, finne nye arbeidsmetoder eller fremgangsmåter. Du kan analysere og forstå nye og ukjente muligheter. De digitale teknologiene er ikke trent til å tenke utenfor boksen. Der ligger din fordel!

5. Evne til å jobbe tverrfaglig

Det store flertallet av direkteselgere har dette som deltidsjobb – som regel ved siden av sin «hovedjobb». Dette gjør at man utvikler delt kompetanse som kan gi deg en bedre forståelse i møtet med kundene dine. Som det skrives i rapporten: Å ha et tverrfaglig mindset, vil være et godt utgangspunkt.

6. Kritisk refleksjonsevne

Teknologien gjør det den er programmert til. Husk at det i fremtiden vil bli viktigere for oss som mennesker å ta gode valg knyttet til hva teknologien kan brukes til – og ikke.

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonalt ledende spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Vi utfører forskning som FoU-partner for næringsliv og forvaltning og er blant de største instituttene for oppdragsforskning i Europa. Hele rapporten finner du her:

(Kilder: Dagens Perspektiv og Aftenposten)