ARKIV

Hvor står vi – hvor vil vi?

januar 11, 2021 7:03 am

Lederen i Direktesalgsforbundet, Jan-Fredrik Torgersen forteller at det er gjennomført flere undersøkelser som har gitt noen svar på hvor bransjen står. Et godt omdømme er svært viktig for oss.

– Resultatene viser at viktige drivere for direktehandel er produktkvalitet, renhet og ryddighet, mulighet for å gjøre andre aktiviteter utenom shopping, samt oversiktlighet. Produktkvaliteten er det som er en klar styrke for direktesalg, sier Torgersen.

Det er nå styrets viktigste arbeidsoppgaver fremover å ta tak i flere områder og lede arbeidet frem til en videre fremdriftsplan. Men det må graves dypere for å være sikre på å virkelig vite hvor bransjen står, før man kan fastlegge tiltak.

Det er ingen tvil om at Direktesalgsforbundet er en sentral aktør, der særlig de etiske reglene som er forpliktende for alle, stadig trekkes frem. Disse gir både selgere og kundene deres en trygghet som er svært viktig.

Direktesalgsforbundet har tidligere arrangert bransjedager og temadager der alle var velkomne. Det årlige DF-awards er kanskje arrangementet som får mest oppmerksomhet. Hvordan slike arrangementer skal foregå i fremtiden skal også under lupen.

Tydelige utfordringer

– En særlig utordring vi sliter med er at folk alt for lett peker på vår bransje når ulovlige pyramidespill kommer i fokus. Det er bare trist – men heldigvis vet myndighetene bedre, og vi har et godt samarbeide med blant annet forbrukermyndigheter og Lotteritilsynet som er satt til å overvåke dette.

Forskjellen er enorm. For mens direktesalg tjener penger på å selge varer og tjenester er pyramidespill drevet av forretningsmetoder som best kan karakteriseres som svindel.

– Ofte er det organisasjoner med enormt store ressurser i forhold til det Lotteritilsynet kan ta i bruk. De fortjener hjelp og jeg skulle ønske at politiet ville trå til for fult med all sin kompetanse, sier han.

Media vet godt hvor vi står

Journalister og redaksjoner av alle slag følger godt med på bransjen.

– Det ser vi hver uke når vi sender ut nyhetsbrev. Sentrale redaksjoner er blant de første til å lese disse. Det er nok en av grunnene til at vi både blir rådspurt og intervjuet når det skrives om ulovlige salgsmetoder.

– Det er bare positivt, sier Torgersen som også trekker frem at Direktesalgsforbundet ofte blir tatt med i offentlige høringer.

Men styret i Direktesalgsforbundet kan bare gjøre de valg de mener og tror er riktig og viktigst for bransjen. Torgersen sier det først og fremst er medlemmene og deres nettverk av selgere og distributører som vet hva som vil styrke deres posisjon. Det er de som møter kundene sine og har førstehånds-kjennskapen. Han er derfor ikke redd for å be om tilbakemeldinger og råd fra alle som vil bidra med sine meninger.

– Vi må heller ikke glemme trivselen. Direktesalg er en hyggelig bransje å være i, selv om det nå har vært tøft noen måneder. Vi må alle sørge for at det først og fremst er glede gjennom gode salgsresultater som driver oss.

– Det er et felles ansvar som vi i Direktesalgsforbundet støtter så godt vi kan, avslutter Jan-Fredrik Torgersen i Direktesalgsforbundet.

Av: Torger Mogan Bjørnstad