ARKIV

Hva er moms – og hva betyr det for deg?

juli 10, 2020 11:33 am

Moms kalles også gjerne mva som er forkortelse for merverdiavgift. Den generelle momssatsen er 25 %. Dine kunder betaler for eksempel 25 % i moms når de kjøper alle de vanligste direktesalgsprodukter fra deg. Noen kategorier av varer og tjenester har lavere momssats. For næringsmidler er satsen 15 %, og for persontransport er den 8 %.

Det er noen varer og tjenester som det ikke må betales moms for. Disse kan altså selges avgiftsfritt som det heter. Eksempler på avgiftsfrie varer er bøker eller kunstners salg av eget kunstverk – men ikke direktesalg, dessverre …

Du rapporterer og betaler

Du har en plikt til å registrere din virksomhet i Merverdiavgifts registeret når omsetningen passerer 50.000 kroner.

Registreringen gjennomføres enkelt, men det er klare regler å forholde seg til. Du rapportere til Skattekontoret hvor mye merverdiavgift du har betalt på dine innkjøp og krevd inn. Og så rapporterer og innbetaler du forskjellen mellom den merverdiavgiften du tar inn på dine salg (utgående merverdiavgift) og den merverdiavgiften du betaler for innkjøpene dine (inngående merverdiavgift).

Dra nytte av fordelene

Noen ser på momsordningen som ubehagelig ekstraarbeider. Det er bare delvis rett, for når din virksomhet først er i Merverdiavgifts registeret, betyr det også at du kan trekke fra inngående moms på typiske utgifter du har, og som virksomheten din er avhengig av.

Det kan være en PC, mobiltelefon, bil eller faktisk klærne du har på deg når du demonstrerer, dersom klærne er uegnet til annen bruk.

Avslutningsvis denne mandagen, kan vi trekke frem ett eksempel: Du trenger en varebil (grønne skilt) som du bruker for å frakte utstyr og varer til og fra demonstrasjoner. Du kan jo ikke ta bussen, så du er avhengig av den for kunne gjøre jobben din rasjonelt og bra.

Da kan du trekke fra merverdiavgiften på selve kjøpet og på driftskostnader som drivstoff, verkstedsbesøk, nye dekk etc.

God sommer fra oss i Direktesalgsforbundet!

PS: Skatteetaten er ikke «bare» innkrevere. De har også som oppgave å hjelpe deg. Du kan både ringe dem, eller finne mer informasjon her: