ARKIV

Hva er fordelene med enkeltpersonforetak?

juli 2, 2020 8:45 am

Enkeltpersonforetak er en av de vanligste typene foretak i Norge. Det er nok fordi ENK er så lett å opprette – det er ingen krav til egenkapital når du skal starte, og du trenger ikke utnevne styre, holde stiftelsesmøte eller sende inn vedlegg.

Aksjeselskap er den andre populære foretaksformen i Norge. Det er ulike regler når det gjelder ansvar, risiko, og friheten du har til å styre over bedriften din.

Som eier av et enkeltpersonforetak har du personlig økonomisk ansvar, og ENK lønner seg som regel best dersom du driver direktesalg ved siden av fast jobb.

Du og bedriften regnes som ett skattemessig fellesskap, og leverer kun én skattemelding (selvangivelse). Alt overskudd i enkeltpersonselskapet ditt skal skattes på, men du kan få skattefradrag i enkelte tilfeller. Dette gjelder innkjøp av oppstarts- og driftsmidler, hjemmekontor dersom rommet kun brukes i jobbsammenheng, kostnader du pådrar deg i den daglige driften (internett, telefon, strøm, bruk av bil osv.), pensjon, sykepenger og forsikring. 

Bokføring, men ikke årsregnskap

Du er bokføringspliktig på lik linje med andre foretaksformer. Det vil si at du må føre regnskap, og ta vare på bilag og dokumentasjon i fem år. Du trenger ikke å levere årsregnskap til Brønnøysundregistrene med mindre verdien av eiendelene dine overstiger 20 millioner kroner i løpet av året, eller du har ansatte som utgjør mer enn 20 årsverk. I ENK kan du også se bort fra revisjonsplikten dersom inntekten din er under fem millioner kroner.

Ettersom du ikke regnes som ansatt i ditt eget ENK betaler du ikke arbeidsgiveravgift (som regel 14,1% av lønnskostnaden) på penger du tar ut til lønn. Dette må du gjøre for andre du eventuelt ansetter i bedriften din. I et ENK kan overskuddet ditt fordeles mellom deg selv og ektefellen din, uten at du trenger å betale arbeidsgiveravgift og feriepenger.

– Over tid har vi sett hvor viktig det er å behandle lønnsutbetalinger til en selv på en seriøs og god måte. Derfor anbefaler vi å opprette en skattetrekkskonto hos bankforbindelsen, der skattetrekket bør plasseres inntil det forfaller til betaling. Å innvilge seg forskudd, før inntjeningen er på plass er rett og slett useriøst og farlig, sier formannen i Direktesalgsforbundet Jan-Fredrik Torgersen.

Dette kjennetegner et enkeltpersonforetak:

  • Et enkeltpersonforetak eies av én person, og foretaket og personen regnes som ett juridisk subjekt og leverer én skattemelding (selvangivelse).
  • Du bestemmer alt i firmaet, og har full rådighet over pengene du tjener.
  • Det er færre formaliteter og regler sammenlignet med andre bedriftstyper.
  • Det er ingen krav til egenkapital for å starte, i motsetning til 30 000 kroner for et AS.
  • Du kan ha ansatte (men selv regnes du ikke som ansatt).
  • Du har personlig ansvar for firmaets økonomiske og skattemessige forpliktelser.

Mer og utfyllende informasjon lærer du hos Skatteetaten her: