ARKIV

-Hårreisende fra politiet

mars 31, 2010 9:12 am

Formann i Direktesalgsforbundet, Jan Fredrik Torgersen, er rystet over et rundskriv som forbyr polititjenestemenn bierverv innen direktesalg. – Nettverkssalg er lovlig i Norge, sier han.

Et rundskriv fra politidirektoratet datert 20. oktober 2008 forbyr de ansatte i politi- og lensmannsetaten å delta i virksomheter innen nettverkssalg.

Skjønnsmessig vurdering

I rundskrivet heter et blant annet: «Ikke bare ved ulovlig virksomhet, men også ellers er det svært uheldig dersom ansatte i politiet deltar i virksomheter som det juridisk eller etisk kan stilles spørsmål ved.»

Videre står det: «Bieryerv i virksomheter som anses ulovelige eller tvilsomme, rettslig eller etisk, skal ikke tillates. Det skal således ikke gis samtykke til deltakelse i selskap som Natures Own, World Games Inc, og sammenliknbare virksomheter som anses ulovelige eller tvilsomme i forhold til lotteriloven $16 – forbudet mot pyramidespill og pyramideliknende omsetningssystem.»

Utidig navngiving – Det står i rundskrivet at virksomheter som driver neffverkssalg kan være seriøse og lovlige, men at det også kan være forsøk på å skjule ulovlig virksomhet, sier Torgersen.

– Alle våre medlemmer opererer klart innenfor norsk lov – det er en forutsetning for medlemskap hos oss. Vi føler det derfor er utidig å navngi et av våre medlemmer som en lovbryter og dermed trekke hele bransjen vår under tvil, fortsetter han.

Torgersen mener saken vitner om dårlig kompetanse på feltet hos Politiet. Det er skremmende at Politiet som øverste organ til å ivareta Norges lover ikke vet bedre.

– De burde ha kontaktet oss i forkant av et slikt forbud, sier han.

For mer informasjon: Jan-Fredrik Torgersen, formann i Direktesalgsforbundet.