ARKIV

Glad for lite kontakt

februar 28, 2012 9:51 am

Direktesalgsforbundet vil ha et nært og godt forhold til Forbrukerombundet. På årsmøtet i begynnelsen av måneden var fagsjef
Tonje Hovde Skjelbostad gjest.

– Vi har heldigvis lite kontakt med dere. Det er ingen klager og det er kjempepositivt. Derfor kan jeg gjenta den skryten bransjen har fått tidligere, sa hun da hun innledet sitt foredrag.

Forbrukerombudet er et forvaltningsorgan som fører tilsyn med markedsføringsloven. De skal sørge for en enklere og tryggere forbrukerhverdag.

– Vi vil være et konstruktivt, effektivt og troverdig forvaltningsorgan. Vi jobber med spesielle områder hvert år. Sportsbransjen er et eksempel på det. Det er 30 ansatte som behandler 8.000 henvendelser i året, opplyste Skjelbostad.

Flest klager er det på telefonsalg, mobile innholdstjenester, uadressert reklame og gratisaviser. Konkurrentklager, der konkurrerende firmaer klager på hverandre, har gått ned i 2011.

– Vi skal hindre at det oppstår en situasjon. Forbrukerrådet hjelper til når en situasjon har oppstått, sa hun.

Egne sanksjoner
Den gjeldende markedsføringsloven kom i juni 2009. Den er til stor grad basert på et EU direktiv. Men i Norge er det spesielt at vi har egne regler for telefonsalg, gratisaviser og markedsføring overfor barn. Vi har også våre egne sanksjoner.

Saker kan bringes inn for markedsrådet, det kan gis forbud og påbudsvedtak, ilegges tvangsmulkt, overtredelsesgebyr og straff.

– Telefonsalg er greit, men reservasjonsrettsreglene må følges. Det betyr at rigelister må vaskes mot reservasjonsregisteret i Brønnøysund før første gangs henvendelse og før henvendelse den måned markedsføringen gjennomføres. Det er greit å ringe eksisterende kunder, men det er presise regler for når et kundeforhold opphører. Personlige E-post og SMS er underlagt egne regler og krever forhåndsgodkjenning opplyste fagsjef Tonje Hovde Skjelbostad .

Negativt salg
Dette tar ofte utgangspunkt i at noe er «gratis», mens det i realiteten er ja til et abonnement.

– Ofte baserer slike tilbud seg på villedende markedsføring som fremsettes på telefon eller Internett. Det er et tiltakende nordisk problem over landegransene, sa hun.

Loven er nå endret. Ved telefonsalg kan man bare fremsette tilbud. For at salget skal være bindende må avtalen bekreftes for eksempel på SMS. Det gjør at antallet klagesaker har gått betraktelig ned. Aviser og humanitære organisasjoner er unntak som ikke trenger å følge dette.

– Angrerettsloven trenger fornying. Reglen er at forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å gi melding til selgeren innen 14 dager etter at varen er mottatt. Ved fjernsalg løper fristen uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt. Dersom dokumentasjon ikke har blitt gitt forbrukeren, forlenges angreretten opp til 12 mnd. Dette er beskrevet i lovens §11. Loven gjelder i forbrukersalg, men ikke business til business. Der er det alminnelige avtalerettslige regler som gjelder, sa hun avslutningsvis.