ARKIV

Gir gaver hele året

desember 23, 2014 1:03 pm

En viktig del av Amways frivillighetsarbeid er å støtte barn som har fått en dårlig start i livet. Det er et stort engasjement i hele organisasjonen knyttet til dette. – Det ligger i ryggraden vår, kan Morten Teigen bekrefte.

Amerikanske Amway, som selger renholds- helse og skjønnhetsprodukter samarbeider med Unicef internasjonalt. I Norge har de også valgt å støtte Kirkens Bymisjon.

– Frivillighetsarbeid ligger i ryggraden vår. Alt for mange barn har fått en vanskelig start. Det kan være helt elementære behov som riktig ernæring og skolegang vi hjelper til å dekke. Ting vi tar som selvfølge i Norge. Men også i vårt velferdssamfunn er det store behov for å hjelpe barn og ungdom, sier Teigen. For oss i Amway er det å hjelpe andre et grunnprinsipp legger han til.

Amway har vært i Norge siden sommeren 1999. Det var en felles nordisk introduksjon av nye og spennende produkter i markedet. Morten Teigen kom med som country supervisor i 2001. Nå er han direktør for hele den Skandinaviske virksomheten.

Amway har vært nettbasert helt fra starten i Skandinavia.

– Både våre distributører og ca. 1.000 direktekunder har sine online konti – og gjør sine bestillinger der. Varene leveres fra vårt store sentrallager i Nederland. Vi gir norske distributører bare tillatelse til å kjøpe og selge i Norge. Norske distributører må gjerne bestille fra andre land, men da må de ha en internasjonal forretning i landet det bestilles i. Det er fordi det er ulike regler i forskjellige markeder. Vi er nøye med å forholde oss til lokal lovgivning, sier Morten Teigen.

En gigant

Amway startet opp i 1959 med et flytende konsentrert renholdsprodukt. Nå er det mer enn 400 ulike produkter i porteføljen.

– Utvalg og omsetning er enormt. Amway forsker mye for å ligge i fronten. Det er viktig for å forsterke posisjonen som en leder i bransjen, sier Teigen.

Som et eksempel trekker han frem det første multivitaminet som ble utviklet i USA for 80 år siden.

– Det er verdensledende både i kvalitet og omsetning. Samarbeide med forskjellige forskingsmiljøer i USA er viktig for oss og vi bruker mye ressurser på det. Helse og skjønnhetsproduktene produseres i henholdsvis California og Michigan.

I Norge har Amway ca. 3500 distributører.

– Og antall distributører øker, sier Morten Teigen. Distributørene må gjennom en fornyelsesprosess hvert år, og prosentandelen som fortsetter er meget god. Våre distributører har ulike bakgrunner og kommer fra hele landet. De ønsker å jobbe med oss og forme sin egen salgshverdag. I tillegg kommer de ca. 1000 direktekundene som handler på nettet selv.

Du er nestleder i DF Norge – hvordan trives du med den rollen?

– Jeg trives godt med det – og ser på det som positivt å gjøre en jobb for hele bransjen. Direktesalgsforbundet ble stiftet i 1973 – og er like viktig i dag, for vi møter stadig nye utfordringer. Vi har fått satt bransjen inn i en riktig setting. Formannen har vært meget sterkt engasjert i dette, sier han.

– Vi har en god kjemi og jeg trives godt som nestleder. Ressursene våre kunne selvfølgelig vært større, men vi oppnår mye med de ressurser vi har. Vi er så heldige å drive handel med gode fremtidsutsikter. Det vil alltid være en plass for oss, slår han fast – før Morten Teigen vil avslutte med å ønske alle god jul og et fremgangsrikt nytt år i en bransje som stadig utvikler seg videre.