ARKIV

Fysiske butikker tvinges til å gi opp

september 24, 2018 7:51 pm
Handelen er i endring. Forrige uke fikk vi melding om at en sportsbutikk kjede gir opp. Før sommeren ble vi også vitne til at tilsynelatende vellykkede butikk kjeder måtte ta turen til skifteretten fordi kundene endrer handlemønster. Personlig service og etikk vil bli stadig viktigere i konkurransen mot web butikker.

Av: Torger Bjørnstad

Netthandel er populært og omsetningstallene setter stadig nye rekorder. Det er effektivt, prisvariasjonene er lett å få oversikt over, leveransene skjer raskt og returreglene er romslige. Men det er en kald omsetningsform der selger og kjøper aldri møtes – iskald!

Like vel er det ingen grunn til å tro at trendene vil endre seg. Stadig flere butikker må gi opp og se at den omsetningsinntekten de så inderlig gjerne skulle hatt, blir overtatt av web-aktører.

Web-aktørene på sin side kan glede seg over at den tekniske utviklingen er på deres side. Metainformasjon samles inn, struktureres og stilles til deres disposisjon slik at de når ut til potensielle kunder med gode tilbud på en målrettet måte.

Man denne utviklingen kan faktisk tale til Direktesalgsbransjens fordel.

Hvordan? – vi spør lederen av forbundet, Jan-Fredrik Torgersen.

– Personlig kontakt og personlig oppfølging er helt grunnleggende for bransjen. Det er typisk at selgeren møter den potensielle kunden. Og dersom produktet holder forventet kvalitet slik kunden ønsker det, informasjonen god og prisene riktige gjennomføres salget.

Samtidig bruker bransjen gode fornuftige løsninger basert på webhandel. Det skjer blant annet når kunder ønsker å tilleggsbestille produkter de er godt fornøyd med.

– Ja, det er mye enklere enn å måtte ringer eller oppsøke sin personlige selger, sier Torgersen.

– Selv om det ser bra ut for vår bransje, kan på ingen måte innta en hvilestilling. Jeg vil spesielt peke på viktigheten av god handelsetikk. Det er bare gode handelsopplevelser som fører til tilfredse og langsiktige kunder, sier han. Det gjelder også selv om kunden får mulighet til å supplere sine behov ved å bestille varer over nettet.

Direktesalgsselskap som er medlemmer i Direktesalgsforbundet er gjennom sitt medlemskap forpliktet til å følge forbundets felles etiske regler. Derfor er det heller ikke mulig «bare» å melde seg inn i DF.

De som ønsker medlemskap må, i løpet av en periode, bevise at både selskapet og deres selgere og entreprenører virkelig følger reglene. Det er flere eksempler på selskap som har fått sine søknader – også i den senere tid.

Reglene er i sin helhet beskrevet på www.direktesalgsforbundet.no under «forbrukere» og delt inn i tre områder: Forholdet til forbrukere, forhold mellom selgere og deres oppdragsgivere – og mellom ulike aktører i bransjen.

– Bransjens renommé er et felles ansvar og vi blir aldri bedre enn det svakeste leddet. Jeg er glad for at reglene i så stor grad tas på alvor og etterleves. Det vises også ved at det er svært få saker fra misfornøyde kunder som havner hos Forbrukertilsynet. Det er en posisjon vi skal opprettholde, sier Torgersen.