ARKIV

Fra svindelkonsept til suksesshistorier

november 12, 2018 10:43 am

Det var en gledens kveld under Direktesalgsforbundets 45-årsjubileum da forbundets tidligere formann Nils Jakob Moen ble utnevnt til æresmedlem.

Av: Torger Bjørnstad  Foto: Knut Toft Ødegård


 

Nils Jakob Moen var formann og ledet Direktesalgsforbundet i 10 år, i en periode som var preget av opprydding og sterk vekst i bransjen. Da han overtok vervet i 1993 hadde han allerede vært medlem av styret fra 1980.

Mange nye selskaper ble etablert i Skandinavia og store vel etablerte Amerikanske selskap ble medlemmer av forbundet.

 

Som et spøkelse i skapet

Men det var fortsatt etterdønninger etter Holiday Magic, som hadde misbrukt bransjen og skapt skepsis og dårlig omdømme som preget forbundets arbeide. Selskapet vervet medlemmer med løfter om god fortjeneste. Holiday Magic kom raskt i myndighetenes søkelys, og Forbrukerombudsmannen nedla i november 1973 forbud mot ytterligere verving av distributører.

Mange nordmenn tapte store penger og Holiday Magic har i etterkant blitt brukt som eksempel på hvordan pyramide svindelkonsepter kan gjøre stor suksess.

– Nå ble Direktesalgsforbundets oppgaver viktigere enn noen gang. Etter så mye negativ presseomtale, var jobben primært å få direktesalg til i å bli akseptert som en salgs- og distribusjonsform, forteller Nils Jakob Moen.

Som en etterdønning etter opprydningen kom også Handelsdepartementet med ønske om en ny lov som sa at alle som drev direktesalg skulle registrere seg.

– Vi skjønte med en gang at dette ville være en veldig arbeidskrevende sak for de enkelte og med god lobbyvirksomhet klarte vi å forhindre en slik lov. Vi hadde møter med flere kritiske journalister, med Forbrukerrådet og representanter for diverse departement. Det var kanskje det viktigste vi gjorde i denne perioden, sier han.

 

Alt er blitt mer profesjonelt

Nils Jakob Moen er glad for å kunne konstatere at Multi Level Marketing (MLM) som den gang var nytt og delvis uglesett har nå blitt akseptert av alle.

– Mange selgere tjener store penger og samtlige er veldig stolte av sin virksomhet.

direktesalgsforbundet er blitt akseptert som en seriøs aktør og har blitt antatt som høringsinstans i samtlige departement i forkant av at de kommer med lover og regler som berører bransjen.

– Hva tror du så om veien videre fremover for direktesalg?

– Jeg mener at bransjen vil endre seg i en enda sterkere retning mot internettsalg og distribusjon. Samtidig vil nye produkter og tjenester vil bli inkludert.

– Med økende resurser, medlemmene i Direktesalgsforbundet som sterke lagspillere, flere selger og fortsatt aksept og respekt hos myndighetene ser jeg ingen grunn til bekymring for bransjen i fremtiden, sier Nils Jakob Moen.

Han kom inn i bransjen som eier av Oriflame (som han solgte til moderkonsernet i 1994) Han ble sittende som adm. direktør der til 1998 da Jan-Fredrik Torgersen overtok. Det var også Jan-Fredrik Torgersen som overtok etter ham som formann i Direktesalgsforbundet. Full kontinuitet mellom de to, altså.

– Nå har jeg lagt bransjen bak meg og nyter livet som pensjonist. Kona og jeg er halve året i Norge og halve året i eget hus i Sør Frankrike.

– Men det forhindrer meg selvfølgelig ikke i å følge godt med og glede meg over bransjens seriøsitet og aksept, avslutter den tidligere DF formannen som ferskt æresmedlem.