ARKIV

Fra selger til spesialist

juni 8, 2021 1:32 pm

Du er ekspert på dine produkter og kan mye om vårt fag. Kundene dine vet å verdsette det. Men hvordan kan du fremstå som en spesialist for en bredere gruppe og rekruttere flere nye kunder?

Av: Torger Mogan Bjørnstad

Ett av bransjens solide tegn er at vi er lokale. Hver enkelt selger har sin kundekrets som de tar godt være på – og gjerne vil utvide.

Det handler mye om å være tydelig og synlig for å nå ut med sine tilbud. For å vedlikehold kundebasen og tiltrekke seg nye er mange svært aktive i sosiale medier. Det er en god og viktig kanal.

Men det finnes en mulighet som gir langt mer synlighet – nemlig omtale og tilstedeværelse i den lokale avisen. Er det en drøm, eller er det mulig?

Selvfølgelig ingen drøm, men du må selv ta initiativet – og her får du en «oppskrift» fra oss i Direktesalgsforbundet.

Tenk gjennom hva du vil formidle

Samle noen venner til en idédugnad. Finn frem til et tema som kan knyttes til din business. Skriv et forslag og gå igjennom det. Bruk tid på å «spisse» teksten. Ofte havner potensielt gode mediesaker i søppelbøtta i redaksjonene, kort og godt fordi de er for dårlig presentert. Mange skriver altfor langt.

Finn det spesielle du vil fortelle – og det «spesielle» trenger ikke være unikt. Det som er hverdagen for enkelte, kan være eksotiske beskrivelser for andre. De beste historiene ligger ofte langt fremme i dagen, men journalister får aldri høre om dem. Rett og slett fordi ingen forteller om det, eller tipser journalisten.

Tenk målgruppe og velg rett kanal

Større er ikke alltid bedre. Derfor er ikke alltid det beste å bli nevnt i Dagsrevyen eller få en omtale i VG. En reportasje i en lokalavis eller deling i sosiale medier være vel så effektivt. Hva som gir best effekt henger sammen med hvem man ønsker å nå ut til, og hvilke budskap en vil ut med. En reportasje i et fagblad kan være mest relevant.

Hva kan du bidra med av informasjon

Tilsvar til påstander i en artikkel eller tilsvar til en kronikk er kanskje den enkleste måten å få omtale på. Oppskriften er ganske enkel. Du leser noe du er uenig i – eller finner en direkte feil i det som skrives. Skriv et motinnlegg – sjansen for at mediet tar det inn er stor – og du fremstår for mange som den spesialisten du ønsker å være. Men vær nøye – ingen feil kan forekomme og velg en vennlig men informativ skrivestil.

Et eksempel – om sommeren kan vi forvente informasjon om at vi må bruke solkrem for å redusere kreftfaren. Dersom du selger slike produkter kan du svare med god informasjon om hva solkrem egentlig er, forskjellen på ulike faktorer – og hvordan man velger rett (altså ditt produkt – det du selger).

Målrettet kommunikasjon gir resultater

Det er sjelden at personer/bedrifter får positiv medieomtale uten at de selv har tatt et initiativ – en aktiv rolle. Ofte er det et kommunikasjonsbyrås viktigste oppgave. Journalister er på stadig jakt etter godt stoff. Med å ta initiativ og legge til rette kan en få gode resultater for begge parter. 

Lykke til!