ARKIV

Fra Norge til verden

september 6, 2013 9:21 am

Bjørn Nicolaisen startet sin virksomhet med mikrofiberkluter i 1994, sammen med Kai Klingenberg. I 2007 solgte Nicolaisen advokatpraksisen på Lillestrøm og satset fulltid på salg av økologiske renholdsprodukter. Norwex gikk så vidt i pluss. Seks år senere – i fjor ble resultatet før skatt 93 millioner kroner.

USA er det største markedet, etterfulgt av Canada og Australia. Salget i Norge utgjør bare 2-3 prosent av omsetningen. Nå er det rundt 27 000 salgskonsulenter i Norwex systemet.

Bjørn Nicolaisen tror ikke butikksalg ville ha fungert for dem som selger økologiske renholdsprodukter som skal gjøre rent med kun vann. Det er unikt. Klutene er lik andre kluter, men de er mye dyrere. Dette er spesielle produkter som krever en forklaring på hvorfor det virker.

– Det råder stor skepsis mot å rengjøre uten såpe. Du må vise folk at det ikke bare fungerer, men at det fungerer bedre enn med såpe, sier Nicolaisen til Aftenposten da landets største avis intervjuet ham.

-  Klutene og de andre produktene vi selger skal bidra til å redusere bruken av kjemikalier og bedre helsen i hjemmet til våre kunder.

Nicolaisen, som fortsatt er største eier i Norwex, forteller at det hele veien har vært en viktig drivkraft å selge produkter han mener bidrar positivt for både miljøet og helsen til kundene.

– Kjemikalier er antakelig mye mer skadelig enn vi tror. For meg har det vært viktig å stå bak noe jeg har tro på og noe som bidrar til å bedre kundenes liv. Motivasjonen har aldri vært å bare tjene penger, sier Nicolaisen.

- Hvorfor har dere lykkes?

–  Jeg har spurt meg selv, hvorfor er vi så vellykket. Vi økte selv gjennom finanskrisen. Jeg tror det nærmeste svaret vi kan komme til er at vi gir folk kunnskap om hvor viktig det er å redusere bruken av kjemikalier. Vi gir folk en meningsfull oppgave i tillegg til at det er en business, sier gründeren.

Selskapet ønsker nå å ekspandere videre. New Zealand og Kina er trolig landene som står for tur.