ARKIV

Forsetter å vokse tross nedgangstider

juli 4, 2012 12:33 pm

Mens store deler av Europa opplever nedgangstider og krise forsetter Direktesalgsbransjen å vokse.

Siden finanskrisen brøt ut i 2008, har verdensøkonomien vært preget av
tilbakegang og svak vekst samt finansiell uro. Den økonomiske krisen er
blitt dypere og mer langvarig enn tidligere ventet.

Allikevel ser Direktesalgsbransjen positivt på videre utvikling og vekst
for bransjen. Det er en trend som er generell for de fleste markeder i
Europa.

– Det har vist seg at det er i nedgangstider mange ønsker seg en ekstra
inntekt eller ha direktesalg som en fulltidsjobb. Folk blir også mer
kritiske til hva de kjøper og prisen som betales. Begge deler styrker
vår bransje, sier lederen i forbundet Jan-Fredrik Torgersen.

Bransjetallene for 2011 er nå klare. De viser en samlet omsetning for
medlemmene i forbundet på 1,2 milliarder og fordeler seg slik:

• Kosmetikk, hud- og kroppspleieprodukter 45%
• Vask- og rengjøringsmiddel, husholdningsprodukter 15%
• Helsekost, kosttilskudd 33%
• Øvrige produkter 7 %

Fra 2008 til 2011 har bransjen vokst med 17%. Det er rundt 86 000
personer i Norge som er engasjert innen direktesalg.

– Samtidig opplever vi at det er flere bedrifter som ønsker å være
medlem i Direktesalgsforbundet. I perioden har Direktesalgsforbundets
medlemsbedrifter vokst fra 16 – 22, forteller Jan-Fredrik Torgersen.