ARKIV

Forkastet anken fra WorldVentures

mai 2, 2018 9:11 am

WorldVentures drev et ulovlig pyramideliknende omsetningssystem i Norge. Det melder Lotteritilsynet i en pressemelding med bakgrunn i at Borgarting lagmannsrett har forkastet anken fra selskapet.

Vi må tilbake til april i 2014 da Lotteritilsynet vedtok at alt salg av medlemskap, og av produktet DreamTrips, måtte stoppe fordi driften var i strid med lotterilovens §16, som forbyr ulovlige pyramider. Bakgrunnen er at inntektene til WorldVentures i overveldende grad kommer fra verving av deltakere til omsetningssystemet – og ikke fra forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser.

– Vi er tilfreds med at Lagmannsretten har forkastet anken. Lotteritilsynets pålegg er ganske befriende for oss, fordi vi mener deler av virksomheten til WorldVentures er markedsført under falsk flagg – som direktesalg. Dermed oppstår en fare for at vår seriøse bransje forveksles med pyramidesalg, slik Lotteritilsynet nå igjen har fått gjennomslag for å nedlegge forbud mot, sier lederen i Direktesalgsforbundet Jan Fredrik Torgersen.

WorldVentures mente Lotteritilsynets vedtak var ugyldig. De klagde først til Lotterinemnda, men fikk ikke medhold i klagen. WorldVentures saksøkte så Staten fordi de mente vedtaket til Lotterinemnda var ugyldig.

Oslo tingrett frikjente staten i dom av 27. september 2016 i søksmålet fra WorldVentures.
Det er anken på denne dommen som nå er forkastet av lagmannsretten.