ARKIV

Aerial of Pride of America sailing out of New York on June 17, 2005 Pride of America - Norwegian Cruise Line

Forbudt reiseklubb saksøker departement

februar 4, 2016 7:39 am

Da Lotteritilsynet stoppet virksomheten til World Ventures Marketing (WV) i Norge i 2014 omfattet virksomheten 3650 medlemmer her i landet. Den forbudte reiseklubben gir seg ikke, og har nå tatt ut stevning mot Kulturdepartementet.

WV er et amerikansk selskapet som ble stiftet i 2005. Selskapet selger medlemskap som gir tilgang på rabatterte ferieturer. Lotteritilsynet forbød selskapet å drive sin virksomhet i Norge i 2014. Lotterinemnda har senere stadfestet dette vedtaket. Lotteritilsynet mener at reiseklubben WV er et ulovlig pyramidespill.

– Vi i Direktesalgsforbundet ønsket en slik avgjørelse velkommen og mener at salgsmetodene World Ventures Marketing benytter ikke har noe med direktesalg å gjøre, men derimot kan sees på som til forveksling like. Dermed mener vi det oppstår en forvekslingsfare med vår velregulerte og ordentlige bransje, sier lederen i Direktesalgsforbundet Jan-Fredrik Torgersen. Derfor støttet han utestengelsen av selskapet fordi slik virksomhet kan sverte den tilstøtende bransjen som han representerer.

Regjeringsadvokaten bistår

Det var advokatfirmaet Schjødt som leverte stevningen på vegne av WV til Oslo tingrett i forrige måned. Ifølge Dagens Næringsliv har Kulturdepartementet tatt kontakt med Regjeringsadvokaten og bedt om bistand i saken. Kulturdepartementet skriver i sin henvendelse til Regjeringsadvokaten at det i samråd med Lotteritilsynet er besluttet at tilsynet vil kunne bistå Regjeringsadvokaten i oppfølgingen av saken, men at også departementet vil kunne bistå ved behov.

– World Ventures har reist søksmål om gyldigheten av Lotterinemndas vedtak om å stanse selskapets virksomhet i Norge. Staten vil gi et tilsvar til World Ventures’ stevning, og Regjeringsadvokaten vil på vanlig måte være statens prosessfullmektig i saken. Gitt at saken nå verserer for domstolen, vil vi ikke komme med ytterligere kommentarer knyttet til sakens innholds, skriver seniorrådgiver Karen Moe Møllerop i Kulturdepartementet i en epost til DN.

Skadevirkninger

WVs prosessfullmektig, advokat Halvor Manshaus, skriver i sin stevning at WV har konsekvent bestridt Lotteritilsynet og Lotterinemndas konklusjon, men i påvente av en endelig avklaring har selskapet like fullt rettet seg lojalt etter vedtaket.

– Dette til tross for de store skadevirkningene vedtaket har medført ved at WVs virksomhet i Norge har måttet opphøre. Siktemålet for denne saken er å få dom for at Lotterinemndas vedtak er ugyldig, slik at WV kan gjenoppta virksomheten i Norge, skriver advokat Halvor Manshaus i sin stevning.

– Vi kommer til å følge denne saken tett og med stor interesse, avslutter Direktesalgsforbundets lederen Jan-Fredrik Torgersen.

Bildet som illustrerer denne artikkelen er kun ment som illustrasjonsbilde og har ingen direkte forbindelse til selskapet World Venture.