ARKIV

For å lykkes, må du ha en plan

april 25, 2017 7:17 pm

Selv om det tar tid å sette seg ned og planlegge hvordan du skal jobbe for å tiltrekke deg nye kunder og øke kundetilfredsheten til de eksisterende kundene dine, er det å lage en markedsplan, en tidsbruk som virkelig lønner seg. Kom i gang med disse 6 rådene.

  1. Finne frem til tydelige mål

Hvilke forretningsmål skal du ha for en bestemt periode, som kan være fra 6 til 18 måneder. Ha ett overordnet hovedmål og mange flere delmål. Alle må være utformet slik at de lar seg måle.

  1. Ha et eget økonomisk mål

Vær ærlig med hvilke kostnader du har – inkludert en fornuftig timelønn. Hva må du ha i omsetning for at fortjenesten din dekker disse. Noen ganger må du investere for fremtiden, men det er viktig også å være tydelig med den typen kostnader, selv om planen er at de skal tjenes inn senere.

  1. Hvem skal være kundene dine

Bestem deg for hvem som er din kundegruppe og beskriv så detaljert som mulig hvem og hvordan den ideelle kunden er. Legg en plan for hvordan du skal nå disse. Venner og kjente er som regel ikke nok og ”alt og alle” vil sjelden føre frem fordi det blir for altomfattende og utydelig.

Hvilke kanaler kan du bruke for å nå målgruppen din og hvilken plan vil du følge for de enkelte aktivitetene. Lag din egen aktivitetsplan, måned for måned. Gjør det enkelt, men husk at alle tiltakene må være målbare.

  1. Finn ditt eget DNA

Bestem deg for hva du ønsker vi å fortelle kundene dine. Hva er ditt tilbud og dine unike selgende poeng? Kort og godt; hvorfor skal dine kunder velge deg? Husk å definere både kort– og langsiktig.

Sett deg sammen med en venn og gå igjennom det du har skrevet. Er det lett forståelig, eller må du omformulere det? Vi dette DNA-et bidra til at du når målene dine?

  1. Merkevare

Alle operatører i Direktesalgsbransjen selger merkevarer. Vær sikker på at du forstår de veivalg som leverandøren din allerede har gjort og hvordan du følger, forsterker og trekker fordel av disse. Ta initiativ overfor din overordnede i organisasjonen og spør hva som finnes av materiell og erfaringer du kan nyttiggjøre deg.

Men husk at også du selv blir betraktet som en merkevare av kundene dine. Det er du som er selve ikonet på det produktet de vil kjøpe og bruke.

6: Må kunne måles

Til slutt må du huske å gjøre alt du bestemmer deg for målbart. Feire seiere når du når målene dine, men vær også tydelig på de du ikke når. Det en ingen ting galt med å være overambisiøs, så lenge du lærer av det og kan rette deg inn i den neste planen.

Noen ting i planen din ”må du bare” oppnå. Ligger du etter der, betyr det at du må omprioritere for å komme dit du har bestemt deg.

Det viktigste for at planen din skal bli helt forpliktende og til din fordel, er at flere kjenner til den. Heng den opp på veggen så alle kan se planen din og del den gjerne med en god venn som kan være din mentor og medkontrollør.

Husk at mål er viktige for alt her i livet, men uten en plan, bli målene bare ønsker …