ARKIV

Fikk medhold av tilsynet

april 13, 2011 8:34 am

Direktesalgsforbundet har lenge advart mot useriøse selskaper som utgir seg for å være en del av bransjen. Forbundet har presset på for å få et møte med Lotteri- og stiftelsestilsynet som er satt til å overvåke bransjen.

-Nå har vi fått gjennomslag, sier en tilfreds formann i forbundet, Jan Fredrik Torgersen. I begynnelsen av mars ble Direktesalgsforbundet invitert til Førde der tilsynet holder til.

-Når vi advarer mot enkelte selskapers forretningsmetoder er det fordi vi ser at forbrukerne oftest er den tapende part. En gjennomgangstone er dessverre at disse selskapene utgir seg for å drive direktesalg, og det oppstår en forvekslingsfare med våre medlemmer som alle driver høyst seriøst. Vi har lenge ønsket et møte med tilsynet for å sette fokus på det, sier han.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har nå pålagt Wealth Masters International å stanse salget i Norge, umiddelbart da virksomheten strider mot lotterilovens § 16 andre ledd. Konkret betyr det at tilsynet vurderer WMI som et forbudt pyramideliknende omsetningssystem.

-Vi mener Wealth Masters International er et typisk eksempel, og nå mener vi tilsynet bør fortsette med å se på flere andre selskaper. Det ga vi uttrykk for i møte, sier Torgersen. Han er glad for at deres råd ble fulgt.

Direktesalgsforbundet er undrende til at bransjen er omfattet av Lotterilovens § 16 og mener det bør vurderes om de bør høre inn under et annet tilsyn.

-Den problemstillingen har vi også reist overfor Barne-, og likestillings- og inkluderingsdepartementet ved minister Audun Lysbakken og venter på svar derfra sier Torgersen.