ARKIV

Et stort felles engasjement

oktober 18, 2020 11:55 am

All handel må bygge på robust etikk

Reglene våre medlemsbedrifter og deres direkteselgere har forpliktet seg til å følge er strenge sier Jan-Fredrik Torgersen, lederen i Direktesalgsforbundet.

Disse reglene regulerer blant annet til hvem og hvordan en selgerkontakt tas, hvilke salgsmetoder som kan benyttes, hvilken informasjon og dokumentasjon som skal gis ut, og hvordan eventuelle tvister håndteres.

Forbrukeren skal opplyses

Før kjøp skal selger gi opplysninger om varens viktigste egenskaper, totale kostnader med spesifikasjon av de enkelte elementer i totalprisen, angrerett, vesentlige avtalevilkår, selgers navn og adresse, samt hvor lenge tilbudet er gyldig.

Angrerettloven gir alle som har kjøpt en vare av en direkteselger en mulighet til å komme ut av et impulsivt kjøp, uten at de behøver å begrunne overfor selgeren hvorfor de vil gå fra kjøpsavtalen. Loven gir 14 dagers angrefrist, men fristen kan i visse tilfeller forlenges til 3 måneder, og i enkelte tilfeller til 1 år. Angrerettloven gjelder ikke for kjøp i butikk.

– Vi er en betydelig bransje som har stort fokus på etikk. De 20 medlemsbedriftene sysselsetter mer enn 80 000 personer i Norge. Alle disse direkteselgerne er forpliktet til å følge våre felles regler, presiserer Jan-Fredrik Torgersen.

– Utfordringen med så mange selvstendige næringsdrivende som vi er i direktesalgsbransjen, er dersom noen går ut med udokumenterbare påstander som lover gull og grønne skoger. Spesielt dette med før- og etterbilder knyttet til kosthold er noe vi har slått hardt ned på, sier Torgersen.

Myndighetene passer på

Det overordnede ansvaret for vår bransje er lagt til Lotteri og stiftelsestilsynet. Det er primært Mattilsynet som har ansvar for kostholds produkter i Norge. Legemiddelverket kontrollerer eventuelle medisinske påstander dersom slike fremmes i markedsføringen. De ulike forbrukerorganisasjonene er gode samarbeidspartnere omkring forbrukerrettigheter.

– Vi har et godt og konstruktivt samarbeide med myndighetene og ofte blir i rådspurt før avgjørelsen som omfatter vår bransje tas, sier Torgersen.

– Dette er en utrolig spennende bransje der jeg ser et godt engasjement og gode holdninger for å følge våre felles regler. Det fine med Direktesalg er at det gir en mulighet for alle til å få seg en jobb som gir inntekter. Det gjelder uansett om man vil ha det som heltidsjobb, deltidsjobb eller bare som en hobby, avslutter Jan-Fredrik Torgersen.

(Av: Torger Mogan Bjørnstad – illustrasjon: Shutterstock)