ARKIV

Et år med full fart

desember 23, 2014 1:12 pm

Når vi ber formann Jan-Fredrik Torgersen snakke om dette året, mangler det ikke på temaer. Forbundet fyller en viktig rolle for bransjen – og ingen ting tyder på at den svekkes.

– La meg få begynne med samarbeidet med offentlige organer. Særlig der er vår tilstedeværelse viktig. Vi har kontinuerlig kontakt med både Lotteritilsynet, Lotterinemda, Forbrukerrådet, Forbrukerombudet – og Datatilsynet. De kontakter oss også når det er aktuelt, og jeg opplever at vi blir hørt, sier han.

– I år har det både vært saker der vi har vært med å sette foten ned. Vi har vært med å dokumentere hvorfor et par selskaper ikke må få drive i Norge i den formen de gjør.

Direktesalgsforbundet har lenge advart mot fordelsklubber.

– Ja, senest denne uken, har jeg vært i retten som vitne for Lotterinemda. Myndighetene forholder seg til oss på en spennende og gjensidig måte.

– Og så er Angrerettloven justert til det bedre bl.a. ved at den er harmonisert med EU-direktivet. Det er viktig for tilliten mellom vår bransje – og forbrukerne, sier Torgersen.

Direktesalgsforbundet får også kontinuerlig informasjon fra internasjonale bransje nettverk som bearbeides og gjøres tilgjengelig. I tillegg samarbeider vi meget nært i Skandinavia

– Sammen med Danmark og Sverige har vi blitt enige om at det er de svenske formannen Anders Berglund som representerer alle tre landene på internasjonale møter hos SELDIA og WFDSA . Det er mest kostnadseffektivt slik, sier han.

Like forutsetninger

Stadig mer handel skjer over landegrensene, via internett og det er en utvikling som bare vil forsterke seg, tror Torgersen. Han er glad for at bransjen ser på det som en mulighet fremfor å vende ryggen til.

– Men det endrer måten vi må jobbe på. Direktesalg vil alltid være «face-to-face», men entreprenørene vil i fremtiden måtte jobbe mer med å få inn nye kunder og presentere sitt vareutvalg – og mindre med distribusjon fordi deres kunder vil betjene seg selv på weben, sier han.

Handel over landegrensene har bransjen allerede regulert seg mot. Grunnen er at alle land har lokale regler med krav til dokumentasjon og godkjenninger ut fra sitt eget regelverk. Derfor er det et felleseuropeisk regelverk hos de seriøse aktørene som avgrenser hvor distributørene kan selge.

Blir overvåket

Jan-Fredrik Torgersen vil avslutte året med å rose medlemmene. Vår «Code administrator» – som er en juridisk overvåker, har heller ikke i år hatt noen saker der bransjens etiske regler er brutt av medlemmene. Det er også svært få saker til Forbrukerrådet. Begge deler er absolutt slik vi vil ha det, avslutter hun.