ARKIV

Engasjert, men harmonisk årsmøte

februar 3, 2015 9:32 pm

Styret og formannen fikk honnør for sitt fokus på useriøst aktører i – eller i tilknytning til bransjen. I år er det oppnådd gjennomslag med konkrete og viktige resultater i godt samarbeide med ulike myndighetsorganer.

– Av andre viktige områder som ble rapportert den 26. februar var økt synlighet i debattene, økt kjennskap til bransjen blant politikere, myndigheter og opinion og økt kunnskap blant potensielle entreprenører sier Jan-Fredrik Torgersen, formann i DF.

Foruten godkjenning av årsregnskap for 2014, styrets årsberetning ble også budsjettene for 2015 gjennomgått og vedtatt.

Styret består nå av disse:

Formann: Jan Fredrik Torgersen
Vise-formann: Morten Teigen (Amway)
Styremedlem: Aina Rønning (Nu Skin)
Styremedlem: Monika Skavås (Herbalife)
Styremedlem: Vegar Hellgren (Eqology)

Varemedlem: Inger Sverresson (Pm International)
Varamedlem: Lilian Facht (Norwex)