ARKIV

Endrede vaner gir bedre resultater

juli 4, 2017 11:32 am

Ved å endre eller forsterke et innarbeidet mønster kan du styrke din posisjon og oppnå bedre resultater. Ledere som lykkes sammen med sine medarbeidere har andre vaner enn ledere som ikke får sine folk med seg.

Det sentrale i enhver vane er en tretrinnsprosess. Først er det et signal – som utløser en aktivitet – som gir deg en belønning. I alle fall om vi skal tro på forskernes konklusjoner *).

Men det finnes ikke en felles mal, for alle individer og alle vaner er ulike. I tillegg varierer graden av motivasjon for å få til en vane. Men gjennom å forstå hvordan en vane oppstår, kan vi eksperimentere og gjøre noen endringer. Dette er hovedkonklusjonene i en bok Charles Duhigg har skrevet boken «Vanens makt». Han sier at det ikke finnes en bestemt formel for å endre en vane, det finnes tusenvis.

Tiden en god investering

Er du av typen som ”bare må” sjekke e-post, Facebook og Instagram først? Har du tenkt over hvor skadelig de signalene du dermed sender til dine omgivelser kan være. Ta deg tid til en morgenrunde. Alle setter pris på et smil, et håndtrykk og bli satt pris på. Det tar ikke lang tid og du blir fylt av positiv energi fra alle nikk og smil du får i retur. Dette er relasjonsbygging og teamarbeide.

Men det er mer – for før du sjekker e-post og alt det andre skal du planlegge dagen slik at du kan prioritere dine viktigste oppgaver for å nå dine mål.

Ikke utsett det vanskelige

Utsetter du oppgaver, spesielt om de er ubehagelige eller vanskelige? Ann Ahlquist er en spesialist for gjerne gir noen tips og råd til oss i Direktesalgsbransjen, som kan endre på det.

– For noen år siden gikk ”Pål” på ett av mine kurs. Han var irritert på seg selv fordi han utsatte ting og det tappet ham for energi. Det kunne være småtterier, men ettersom han var ekspert på å utsette dem, ble de etterhvert til store kampesteiner. Det dreide seg ofte om ubehagelige ting, som å komme med et negativt budskap eller en tilbakemelding.

– De fleste gangene utsatte han disse oppgavene til senere på dagen, til dagen etter, eller til uken etter, sier Ann Ahlquist.

Hun gir oss en løsningen som er i to steg:

Ta det ubehagelige først

og gi deg selv anerkjennelse

Bare tanken å ta tak i «det» kan oppleves som skummel eller ekkel. Må jeg gjøre det nå?

Men, det positive er at når du har gjennomført noe utenfor din komfortsone, så får du masse energi som du kan flyte på resten av dagen. Du blir rett og slett fornøyd med egen innsats. Du forsterker opplevelsen positivt gjennom å klappe deg på skulderen, rett etterpå. Det gir deg en herlig mestringsfølelse.

Ann Ahlquists sier; Det første jeg gjør når jeg er ferdig med hilserunden og har planlagt dagen, er å tenke over hva jeg synes er vanskelig eller ubehagelig på dagens agenda. Så da starter jeg med det! Gjett om jeg blir fornøyd etterpå, spør Ahlquist.

For å etablere og opprettholde en god vane, er det viktig å gi seg selv en positiv tilbakemelding og kunne se frem til belønningen.

*) MIT forskere har eksperimentert med rotter og funnet frem til at det sentrale i en hver vane er en tretrinnsprosess. Kilde: ahlquist.no