ARKIV

En ansvarlig bransje – våre anbefalinger:

mai 15, 2020 7:11 am

De retningslinjene vi omtaler her, og som vi ber alle i vår bransje følge tar sitt utgangspunkt i lover, regler og anbefalinger pr. 13. mai.

Vi har fått bekreftet fra FHI at det ikke gjelder spesielle regler for vår bransje slik den typisk praktiseres. Det er ikke rettspraksis knyttet opp mot vår bransje på området.

Det betyr at vi tilpasser oss og følger regler og anbefalinger som myndighetene gir.

Vi må skille mellom kontakt og handel på offentlig sted, konsept/MLM-presentasjoner, oppsøkende virksomhet og demonstrasjoner i private hjem.

Når det gjelder kontakt og handel på offentlig sted skal dette skje etter de generell smitteforebyggende forsiktighetsreglene og ved overholdelse av avstandsanbefalinger. Anbefalingene varierer ut fra situasjonen og helsetilstand.

Det samme gjelder for konsept-presentasjoner og møter med inntil 50 personer f.eks. knyttet til MLM, (Multi level marketing) der et større antall personer møtes samtidig. Naturlige steder for slike er typisk et utleielokale eller et møterom på et hotell.

Det er også opp til deg som ansvarlig arrangør å avgjøre om det er forsvarlig å avholde arrangementet. Du må avgjøre hvordan kravene til gjennomføring skal overholdes. Derfor er det viktig at du setter deg inn i gjeldende råd for smittevern og så legger godt til rette for det. Vår anbefaling er at du gjør et notat om hvilke forberedelser du gjorde og de avveininger du foretok. Du skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smitteoppsporing. En slik oversikt skal slettes etter 10 dager.

I FHI veileder vedr. forskjellige former for avstand heter det rettet mot privatpersoner: Du kan ha besøk, men av få omgangen. Husk god hånd- og hostehygiene. Unngå håndhilsning. Det betyr altså at det er den du henvender deg til, som bestemmer i hvilken grad vedkommende godtar oppsøkende virksomhet i hjemmet og eventuelt en demonstrasjon overfor flere.

Om smitteforebyggende tiltak sier FHI:

Sykdommen covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte der virus overføres fra luftveiene til en syk person videre til en annen person. Derfor er god hygiene et viktig tiltak for å begrense smitte i befolkningen.

Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte.

Vi skal holde god avstand mellom hverandre fordi det begrenser og forsinker utbrudd av covid-19. Sykdommen smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte, derfor er redusert kontakthyppighet viktig for å bremse spredningen. Ved å øke avstanden mellom mennesker forsinkes utbruddet.

Om god håndhygiene gis disse rådene:

Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, særlig etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider, etter kontakt med dyr og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales å vaske hendene når man kommer hjem etter å ha vært ute blant folk. 

Hånddesinfeksjonsmiddel/håndsprit (70 prosent alkohol) virker mot koronaviruset og er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Hvis hendene er synlig skitne eller våte, har hånddesinfeksjon redusert effekt. Da bør hendene i stedet rengjøres med såpe og vann.

Smitteoverføring via hender med hansker skjer på samme måte som for hender uten hansker. Derfor anbefaler FHI ikke rutinemessig bruk av engangshansker.

Unngå å ta deg i ansiktet. Da hindrer du indirekte kontaktsmitte fra hendene til øyne, munn og luftveier.

Annet:

Mer informasjon finner du bl.a. på disse sidene: www.fhi.no og www.helsenorge.no

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015 som har åpent hverdager 08-15.30.

Har du behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen din. Hvis du ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116117. Ved fare for liv og helse, ring 113.