ARKIV

Du kan fortsatt jobbe i tøffe korona-tider

mai 15, 2020 3:54 pm

Av: Torger Bjørnstad

– Ja, som en seriøs bransje skal vi selvfølgelig følge de råd og påleggene vi får fra myndighetene. Vi har nylig hatt en gjennomgang med Folkehelseinstituttets eksperter, sier Jan-Fredrik Torgersen.

Han understreker at det fortsatt er lov å drive salg overfor enkeltpersoner og grupper helt opp til 50 personer.

– Det er helt klare restriksjoner og de må følges. Renhold, håndvask og avstand mellom folk er veldig viktig. Er man usikker på om man er helt frisk eller brygger på noe, skal men selvfølgelig ikke møte folk «ansikt til ansikt» uansett, sier han.

Direktesalgsforbundets oppsummering og anbefalinger finner du her:

Følg opp kundene dine

Med lang erfaring fra direktesalgsbransjen, vet Jan-Fredrik Torgersen hvor viktig det er å følge opp og holde kundene varme, selv om det ikke utløser salg «der og da».

-Bruk telefonene og si hei! Spør om det er noe du kan hjelpe med som kunden vil bestille og understrek at selv om det er vanskelig å møtes, kommer det bedre tider.

Torgersen tror faktisk at mange vil møtes under betryggende forhold nå, dersom de blir kontaktet. Dessuten er jo netthandel lite berørt og fortsatt den viktigste salgskanalen til etablerte kundeforhold.

-Banker du på fremmede dører, eller skal ha et «homeparty», begynn med å gå igjennom sikkerhetsreglene og forklar at dette gjør vi sammen slik at alle følger reglene.

Ikke tro – du skal vite

Reglene endres stadig – noen ganger fra dag til dag. Derfor er det viktig å følge med på Folkehelseinstituttets nettside (www.fhi.no) slik at du er sikker i dine vurderinger.

Nylig ble det tillatt å ha inntil 50 personer tilstede på samme møte. Det er godt nytt for konsept-presentasjoner f.eks. knyttet til MLM, (Multi level marketing). Naturlige steder for slike er typisk et utleielokale eller møterom på et hotell.

-Men husk at det er den som er ansvarlig arrangør som må avgjøre om det er forsvarlig å avholde arrangementet. Som arrangør må du sette deg inn i gjeldende råd for smittevern og så legger godt til rette for det. Vår anbefaling er at du gjør et notat om hvilke forberedelser du gjorde og de avveininger du foretok, avslutter Jan-Fredrik Torgersen.

Kompensasjon for inntektsbortfall

Myndighetene stiller opp med kompensasjonsordninger som administreres av NAV. Men det kan være vanskelig, juridisk riktig, å finne sin egen posisjon. Er du selvstendig næringsdrivende, frilanser eller arbeidstaker?

Svært mange har direktesalg som en inntekt ved siden av en hovedinntekt. Hvis du normalt har flere typer jobb og inntekt samtidig må det defineres før du kan vite hvordan NAV og Skatteetaten vurderer inntektsoppbyggingen din. Regelverket er komplisert å finne ut av, både for deg og for saksbehandleren i NAV.

Hvis du er i tvil, er løsningen å ta kontakt med Skatteetaten fordi det er skattereglene som avgjør.

Her finner du en god informasjonsside fra NAV