ARKIV

Distributørene er viktigste konkurransefortrinn

oktober 4, 2012 9:39 am

Medlemsmøtene i Direktesalgsforbundet er for ledelsen i bedriftene som er tilsluttet forbundet. Faglig oppdatering med bransjetall, trender og diskusjon omkring felles problemstillinger er selvfølgelige temaer. Møteprogrammene innholder også spennende foredrag fra egne krefter – og fra «fremmede».

Hvorfor har man suksess. Hvorfor lykkes noen – andre ikke?

Dette var det teamet Dag Pedersen snakket om i forrige møte. For det er slik at vi beundrer de med solide bunnlinjer, mens alle vil unngå å havne på konkursliste. Like fullt er det slik at noen havner oppe mens andre nede – til tross for at det hverken er noe galt med produktet, prisen eller arbeidsinnsatsen.

– Ta dagligvarebransjen som et eksempel, sa Dag Pedersen.

– Hver gang jeg ser stoff om dagligvarekjedene seg jeg at ICA taper penger mens Kiwi og Rema 1000 tjener penger. De selger akkurat de samme varene – til omtrent helt lik pris.

Han poengterte at tall ikke lyver. Vi vet hvem som vokser – tjener penger – eller taper. Men vi har ulike forutsetninger for hva vi anser for suksess eller fiasko, sa han.

Pedersen leder direktesalgsbedriften Zinzino AS. De hadde 100 millioner i omsetning i fjor, og vokser videre. De er helt tydelige på sitt mål om at de skal vokse med 50 prosent hvert år frem til 2020.

– Vi har også sagt vi skal ha en millioner kunder i 20 land i 2020, la han til.

– Dette er unormalt ambisiøse mål. Vi må derfor være både realistiske og tydelige og ha en uttalt strategi alle involverte kjenner som sin egen bukselomme. Er våre ambisjoner mulige å nå? Vi må prate om strategien, gjøre den kjent og gjennomføre den. Bruke den aktivt, sier han.

Zinzino kan glede seg over 60 prosent vekst i omsetning, men har negativt resultat første halvår 2012

– Ja, vekst er vårt første mål – og så skal vi ha positiv cashflow. Vi bruker all tid og krefter på vekststrategien nå. De gode økonomiske resultatene skal komme som en konsekvens av at vi lykkes med strategien, sier Dag Pedersen.

Fokuserer på fire P-er

PPPP, sa Dag Pedersen. Det er våre fire viktige bokstaver som står for promotion, product, price og promotion!

Mens de fleste andre snakker om produktets fordeler, markedsandeler og fortreffelighet, er det distributørene som kommer først på Zinzinos lepper.

– Distributørene er vårt viktigste fortrinn. Distribusjonskraften er fantastisk. Vi glemmer aldri at vi driver på med direktesalg og nettverksmarkedsføring. Vi jobber alltid gjennom våre distributører.

– Vi skal ikke konkurrere om glansen med disse – vi skal tilrettelegge og gjøre det best mulig for dem. Prosesser må forankres og det må brukes mye tid på det. Samhandling mellom distributørene der ute og oss på kontoret er utrolig viktig, sier han.

Dag Pedersen bruker mye tid på de 20 beste. Og bruker mindre tid på de andre – for da går det på bekostning av fokuset på de 20 beste.

Det avgjørende for å lykkes er å holde fokuset, avsluttet han.