ARKIV

Direktesalgsforbundet betyr trygghet

mai 2, 2012 6:46 am

Direktesalgsforbundet i Norge ønsker flere medlemmer innen bransjen, vi ønsker og samle alle seriøse aktører under en paraply for og skape trygghet og bevisstgjøring rundt direktesalg.

Medlemsbedriftene må oppfylle flere kriterier:

 1. Oppstart/ innmeldingsavgift må stå i naturlig samsvar med det distributøren får igjen for medlemskapet.
 2. Angrefristen for oppstart/ innmelding bør være så lang som mulig, men minimum 28 dager. Inntil 10 % av innmeldingsavgiften og startpakken kan trekkes fra som behandlingsgebyr. Inneholder startpakken produkter, skal disse returneres i salgbar stand.
 3. Direkteselgerne** skal til enhver tid ha mulighet for å slutte, og få tilbake pengene for produkter* som er i salgbar stand. Inntil 10 % kan trekkes fra i behandlingsgebyr. Produktene må være kjøpt innen de tolv siste månedene, og kjøpet må dokumenteres.
 4. Direkteselgerne** skal ha krav på å få informasjon om grunnlaget for sin provisjon.
 5. Selskapet må ha reelle produkter* for salg.
 6. Provisjoner skal i prinsippet utbetales på grunnlag av salg av produkter*.
 7. I den grad det utbetales bonus for rekruttering av nye medlemmer/ direkteselgere**, skal denne bonusen ikke overstige bonus/ provisjon fra salg av produkter*.
 8. Det er ikke lov å kjøpe seg inn på forskjellige nivåer i organisasjonen for å oppnå høyere bonuser/provisjoner.
 9. Alle firmaer må ha en fast og tilgjengelig, offisiell talsmann for det Norske markedet.
 10. Det må finnes offisiell norsk presentasjonsmateriell som forteller hvordan utbetalingsplanen fungerer.
 11. Selskapet skal være registret i Brønnøysund registrene og sørge for at det innbetales norske avgifter (skatt og mva.)
 12. Opplæring av nye distributører skal i utgangspunktet være gratis. Selskapet kan ikke kreve betaling for deltagelse for nye direkteselgere** på obligatoriske opplæringsmøter.
 13. Systematisk verving i andre selskaps organisasjoner er ulovlig.
 14. Dersom et allerede eksisterende medlemsselskap endrer sin struktur eller markedsføringsplan, skal selskapet på nytt evalueres for å bestemme om de holder seg innenfor de lover som er angitt ovenfor.