ARKIV

Direktesalg er ingen hobby

desember 21, 2011 9:12 am

– Direktesalg er en dynamisk, levende og voksende sektor av varehandelen konstaterte styrelederen i Direktesalgsforbundet Jan-Fredrik Torgersen til de fremmøtte på årets Temadag.

Noen trodde kanskje det skulle bli knusktørt da Astrid Naalsund fra Skatt Øst skulle snakke om sine temaer– men isteden ble det et av de mest spennende og nyttige foredragene på temadagen.

Regelverket er omfattende, ofte vanskelig å forstå og en utfordring å forholde seg til for mange. Men Astrid Naalsund gjorde det enkelt og forståelig da hun snakket om viktige skattemessige regler for direktesalgsbransjen med vekt på selvstendig distributører.

-Vær trygg – det går en grense mellom hobbyvirksomhet og selvstendig næringsvirksomhet. Det er viktig å vite hva vi skal fokuserte på i forhold til omsetningsforhold og skattereglene, sa hun og gikk igjennom de ulike organisasjonsformene.

Uten revisor og lavere kapital

-De fleste velger å organisere seg som enkeltpersonforetak. Aksjeselskapsformen forventes å bli mer aktuell fremover fordi revisjonsplikten har falt bort. Det er også forventet at Stortinget vil vedta at selskaper kan etableres med en lavere aksjekapital enn dagens 100.000 kroner, opplyste hun.

– Direktesalg er ingen hobby, fordi det da ikke er næringsvirksomhet – og heller ikke skattepliktig inntekt. Næringsvirksomhet har alltid en varighet og et omfang – og skal gi overskudd. Det viktige er hva som er intensjonen. Hvorfor starter du og hva skal du drive det til, så hun.

Alle har rett til å registrere seg, men det er en plikt å registrere seg i enhetsregisteret når man skal inn i moms eller arbeidsgiverregisteret.

Regnskap skal føres fortløpende og hvis du spør deg selv om du trenger en regnskapsfører – da trenger man som regel en, var hennes råd omkring det. All handelsvirksomhet må sende ut en faktura innen 30 dager. Vareprøver man bruker selv – eller gir bort skal verdsettes til markedspris.

Dekning av kostnader

-I et enkeltpersonforetak kan man ikke benytte statens reiseregulativ for overnatting og bespisning – alt må dokumenteres. Mange gjør feil her, sa hun og fortsatte med å informere om at representasjon kan være opp til 400 kroner, og må skje i tilknytning til arbeidstiden. – Dessuten kan regningen ikke inneholde brennevin. Det må dokumenteres med hvem/firma som var med. Representasjon som ikke knytter seg til bedriften er ikke fradragsberettiget, sa hun.

Bruk av bil

Et tema mange var interessert i var bruk av egen bil i virksomheten. Svaret fra Njaalsund er at man i enkeltpersonforetak kan beregne seg kr. 3,65 pr. kilometer opp til 6000 kilometer pr år uten annen dokumentasjon enn kjørebok. I tillegg kommer bompenger, parkering og ferger etc. Hvis virksomheten eier bilen får du fradrag for alle kostnader, men må beregne skattepliktig inntekt ved privat bruk etter satser som fort gjør at du får et påslag på 100.000 kroner.

De siste temaene som ble tatt opp var hjemmekontor som for enkeltpersonforedrag gir et lavere fradrag enn mange er klar over.

-Grensen går på 1600 kr. pr. år dersom man har kontoret i eget rom – eventuelt fradrag for faktiske kostnader. Utgifter til arbeidstøy kan kun føres til fradrag om de er lite egnet til privat bruk og hovedsakelig benyttes i yrket, avsluttet Astrid Naalsund fra Skatt Øst.