ARKIV

Det er regler for «alt», og det er ikke alltid lett å vite hva du kan si eller bekrefte når du presenterer ditt vareutvalg.

juni 7, 2020 6:26 pm

Mattilsynet skriver i sin informasjon at målet er å sikre at forbrukeren ikke blir villedet.

Derfor er det kun tillatte ernæringspåstander og godkjente helsepåstander kan brukes i markedsføring. Dine salgspresentasjoner er markedsføring og om du bruker ernærings- og helsepåstander har du selv ansvar for å sette deg inn i, og følge regelverket.

– Forbundet som bransjeorganisasjon og våre medlemsbedrifter har stor respekt for lover og regler som inkluderer direktesalg og vi ønsker å ha et godt samarbeide med myndighetenes organer, slik som Mattilsynet. Det sier Jan Fredrik Torgersen som er leder av Direktesalgsforbundet.

Like vel kan det være problematisk for hver enkelt selger i «siste ledd». For selv om forarbeidet har vært godt er det i møtet, ofte ansikt til ansikt, at kundens spørsmål må bekreftes – eller avkreftes. Der og da!

Mattilsynet slår fast at bruk av ernærings- og helsepåstander i markedsføring av næringsmidler er frivillig. Men det kan bare bruke tillatte ernæringspåstander og godkjente helsepåstander.

Klare definisjoner

Ernærings- og helsepåstander er frivillige opplysninger som kan brukes i merkingen og markedsføringen av næringsmidler.

En ernæringspåstand gir informasjon om innholdet av energi, næringsstoffer eller andre stoffer i et næringsmiddel.

En helsepåstand sier noe hvilken helsemessig gunstig effekt et næringsmiddel, eller et stoff som finnes i næringsmiddelet, har på kroppen.

Det finnes ulikt veiledningsmateriell som gir god hjelp for å holde deg på «riktig side» av regelverkets krav.  

Regelverket skal verne forbrukeren slå Mattilsynet fast. Ved å følge disse vil man unngå å villede forbrukerne. Det er «påstandsforskriften» som gir reglene for all bruk av ernærings- og helsepåstander i kommersiell kommunikasjon om næringsmidler i hele EØS-området  – og som vi også følger i Norge.

Påstandsforskriften er en omfattende masse av dokumenter som det er krevende, selv med god juridisk kompetanse å forstå. Du finner det på Lovdata.

Det er langt enklere å forholde seg til Mattilsynets kortversjon med veiledninger som du finner her.

Mattilsynet har også publisert en oversikt over de tillatte ernæringspåstandene og de godkjente eller avslåtte helsepåstandene. Den finner du her.

(Av: Torger Bjørnstad)