ARKIV

De misbruker oss

februar 3, 2015 2:27 pm

«On November 29, LifeWave ran a full-page ad in the Norwegian newspaper, Dagbladet, to support our growing market in that vital region». skriver LifeWaye stolt i sitt nyhetsbrev «Splash». Men annonsen er en eneste stor løgn…

Vi skal selvfølgelig ikke opphev oss til dommere over produktene, men ser at påstandene i annonsen fremstår som alt fra «merkelige» – til direkte løgn.

Det siste er tilfelle når LifeWave skriver om sin etiske praksis slik:

«Etter en streng to-års evaluering, aksepterte Direktesalgsforbundet (DSA) LifeWave i 2011. DSA er det ledende nasjonale handelsforbundet som produserer og distribuerer varer og tjenester direkte til konsumenter. Dets oppgave er «å beskytte, tjene
og fremme effektiviteten til medlemsbedriftene og de uavhengige forretningsmennesker de representerer. Dette for å sikre at medlemsbedriftenes markedsføring av produkter og/eller direkte salgsmulighet er gjennomført med det høyeste forretningsetikk- og
servicenivået til konsumenter.»

«Ifølge Direktesalgsforbundets retningslinjer, overholder LifeWave alle juridiske krav for drift av denne forretningen.»

Vi presiserer at LifeWave ikke er medlem i Direktesalgsforbundet!

Forvirre og villede

Annonsen i Dagbladet er full av ord – ord satt sammen på en måte som gir et merkelig og uriktig inntrykk for forbrukerne når de skriver:

«LifeWave har patentert og fått markedsføringstillatelse på denne bemerkelsesverdige formen for lysbehandling» » og med over 10 års forskning har denne teknologien forbedret livskvaliteten for millioner, ofte på dramatiske måter.»

Eller…

«Resultatene av hans dobbeltblinde, placebokontrollerte studie som har blitt validert av en institusjonell vurderingskomité.»

Vår påstand må bli at dette er villedende markedsføring og påstander som de ikke kan dokumentere!