ARKIV

Datadirektøren gav råd

desember 5, 2011 9:27 am

Jeg har fulgt bransjen fra 1997. Det har vært morsomt å se den positive utviklingen, sa tidligere forbrukerombud Bjørn Erik Thon da han var foreleser på Direktesalgsforbundets fagdag. Han trakk opp felles temaer mellom bransjens behov og lovgivernes pålegg.

Når er han direktør i Datatilsynet. Datatilsynet er et uavhengig forvaltningsorgan som ikke kan instrueres. Der ble etablert i 1980 og er administrativt underlagt Forbruker- og administrasjonsdepartementet.

Det vi får flest klager på er kameraovervåking og GPS som kontrollverktøy. Mye dreier seg om beskyttelse av privatlivets fred, ivaretakelse av personlig integritet og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Enkelt sakt: Vår rett til å få være i fred, sa Thon.

Han presiserte at det handler om samtykke, informasjon, innsyn, selvbestemmelse, sletting og muligheten for å rette feil. God informasjonssikkerhet er en forutsetning for å kunne ivareta personvernet og det krever blant annet god internkontroll. Data skal være godt sikret så de ikke kommer på avveie, sa Bjørn Erik Thon

Enklere å oppbevare enn å slette

Det er greit å oppbevare informasjon så lenge man har et kundeforhold – men man kan ikke fortsette å oppbevare informasjon når kundeforholdet opphører. Derfor skal informasjon slettes, men vi ser at det ofte ikke skjer fordi det er dyrere å slette informasjon enn å lagre den. I bransje med så mange aktører som Direktesalg må det etableres gode rutiner, sa Thon.

Gir og bruker informasjon

Både Direktesalgsforbundet selv, og mange av medlemmene er aktive på sosiale medier. Halvparten av befolkningen er på Facebook og Bjørn Erik Thon vil at vi skal være klar over at sosiale medier også er en enorm innsamling av personlige opplysninger som brukes – og kan misbrukes.

Det skjer en voldsom behandling av personlige data og vi har skrevet en rapport om Facebook som ligger på datatilsynet.no Han trakk også frem andre sosiale medier som Linkedin og Twitter.

Når du sjekker deg inn eller bruker en App på mobiltelefonen, betyr det at du gir fra deg informasjon.

Når noen kjøper disse opplysningene og selger dem i andre markeder for å tjene penger oppstår det farer. Ansiktsgjenkjenning er det nye. Det betyr at du kan ta et bilde og finne ut hvem det er som sitter overfor deg på bussen. Snart kommer en ny versjon av Facebook der informasjonen blir ekstremt mer tilgjengelig. Ikke skriv noe på sosiale medier som ikke tåler å bli allment kjent, er hans anbefaling. Samtidig ga han Facebook litt ros fordi de er veldig åpne på hva de gjør. Det er bra med dem, sa Datatilsynets direktør.