ARKIV

Corona viruset påvirker norsk næringsliv og arbeidsplasser i stor grad. Vi i Direktesalgsforbundet tenker ekstra mye på våre medlemmer og deres distributører i denne situasjonen.

mars 16, 2020 1:23 pm

Det er viktig for oss å ta en aktiv rolle i dugnaden for å begrense smitten.

For direktesalgsbransjens aktører vil det være en forskjell på bestillinger ved private demonstrasjoner og bestillinger foretatt digitalt. Det siste vil påvirkes i mindre grad. Når det gjelder salgspresentasjoner må alle tilpasse seg de råd og regler som kommer fra sentrale og/eller lokale myndigheter.

Derfor er det nå viktig at vi er kreative og bruker sosiale media, telefonen og nettet på en best mulig måte slik at vi kan opprettholde salget.

Aksjeselskap eller enkeltpersonforetak

Inntekter – og inntektsbortfall som distributør vil for mange være utfordrende i denne situasjonen. Her må vi skille mellom de som er ansatt i sitt eget aksjeselskap og de som driver sitt enkeltperson foretak.

For begge disse gruppene har Stortinget i dag gjort viktige grep ved at både selvstendige næringsdrivende og frilansere (som det formuleres i presseomtalen), får en økt økonomisk trygghet.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere blir sikret enn inntekt på 80 prosent av gjennomsnittsinntekten de tre siste årene, opp til knapt 600.000 kroner (6 G). Dette inntreffer etter 16 dager med inntektsbortfall.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere får utbetalt omsorgspenger etter dag fire, som er de samme reglene som for lønnstagere og med nivå som den foreslåtte ordningen med inntektssikring for selvstendig næringsdrivende.

Tydelige krav – flere er oppfylt

En organisasjon for små og mellomstore bedrifter, SMB Norge, har i løpet av helgen gitt ganske konkrete råd og satt krav overfor regjeringen. Vi gjengir noen:

Bedre rettigheter til selvstendige næringsdrivende. De som driver for seg selv i form av enkeltpersons foretak, og som nå blir rammet av «Corona-krisen», står på bar bakke og har svært få sosiale rettigheter. SMB Norge mener denne gruppen umiddelbart bør få rett til:

Tiltak A) Dagpenger

Tiltak B) Sykelønn fra første fraværsdag

SMB Norge mener at arbeidsgiverperioden bør fjernes i sin helhet. SMB Norge ønsker også at det gis kompensasjon til bedriftene for dagene som gikk før loven blir vedtatt av Stortinget.

SMB Norge mener det bør være et mål at små og mellomstore bedrifter klarer å opprettholde drift, produktivitet og så mange arbeidsplasser som mulig gjennom krisen. Ved å fjerne arbeidsgiveravgift en periode, og utsette innbetaling av MVA, vil man styrke virksomhetenes likviditet og redusere det umiddelbare behovet for permitteringer.

Direktesalgsforbundet støtter disse forslagene fra SMB Norge og ser at de allerede har fått gjennomslag for mye.

Vi anbefaler alle våre medlemmer og distributører å holde seg oppdaterte i forhold til nasjonale retningslinjer, og å bidra til å begrense smittespredning. Det er til det beste både for næringslivet og for de mest utsatte i samfunnet vårt. Sammen utgjør vi en forskjell!

Det er komplisert å vite hva det enkelte tiltaket innebærer, hva man har krav på – eller hvilke nye regler man må tilpasse seg. Når det gjelder permisjoner, sykelønn og dagpenger skal man forholde seg til NAV. Det finnes også gode advokatmiljøer som er spesialister på området.

Er det noe vi kan hjelpe deg med?

Send oss en mail til [email protected],

eller ring oss på tlf. +47 9139 0000

Den 16. mars 2020

Med vennlig hilsen Direktesalgsforbundet

Jan Fredrik Torgersen, Formann