Business partner

Business Partner i Direktesalgsforbundet

Selskap som har tilknytning til direktesalg, enten til forbundet eller til medlemsbedriftene. Med tilknytning menes som leverandør, samarbeidspartner eller på annen nærliggende måte.

Fordeler

Business partner har rett til å delta på årsmøte, DFs bransjefest og DFs fagseminarer på lik linje med DF’s medlemmer. Øvrige fordeler er:

  • Mulighet for firmapresentasjon på et medlemsmøte
  • Mulighet for å nå medlemsbedriftenes ca 80 000 selgere
  • BP vil motta DF’s årsbereting og aktivitetsplan
  • Mulighet til for å legge ut presentasjonsmateriell etc på DFs nettsiden og facebook. Dette må godkjennes av styret på forhånd.
  • En gratis annonse årlig i DF’s nyhetsbrev
  • Firmanavn og logo samt link til egen hjemmeside legges på DFs hjemmeside under linken Business Partner.
  • Muligheten til å ta direkte kontakt med medlemsbedrifter, men kontakt med bedriftens organisasjon skal skje i samråd med bedriftens ledelse.

Last ned søknadsskjema her: