ARKIV

Inger Sverresson, Aina Rønning, Jostein Bodal, Jan-Fredrik Torgersen, Dan Sharoni, Carl Henrick Wallblom, Mia Bergmann og Monika Skavås var alle tilstede under DF Awards-utdelingene på bransjefesten i 2019. (Tekst og foto: Torger Bjørnstad)

Bransjefest og DF Awards vs. Korona – hvem vinner?

juni 26, 2020 10:45 am

– Vi står i en eksepsjonell tid. Dette har mange konsekvenser som vi alle har fått kjenne på i en eller annen form. Etter nøye vurdering, flere styremøter samt kontakt med myndighetene i Norge, har styret nå kommet frem til at vi dessverre blir nødt til å utsette årets Bransjefest til 2021.

Direktesalgsforbundets styre tok denne beslutningen på bakgrunn av usikkerheten rundt Covid–19. Det er en mulighet for at det kan bli nye og kanskje strengere smitteregler utover høsten.

Det er de beste entreprenørene i bransjen som hedres med Direktesalgsforbundets DF Award prisen. Hver medlemsbedrift kan nominere sine kandidater.

Første gang DF Award ble utdelt var i 2010. Nå har utdelingene etablert seg som svært attraktive festkvelder med en høy profil.

Et annet høydepunkt denne kvelden er Årets vekstbedrift. Ved noen anledninger er det også delt ut andre hederspriser. 

– Vi gleder oss over hvordan denne festaftenen har etablert seg som bransjens felles høydepunkt. Festen og prisene er selvfølgelig viktige, men også alle de vennskap og erfaringsutvekslinger som skjer på tvers av bedriftene gleder oss. Det gir en stadig sterkere bransje, sier lederen Jan-Fredrik Torgersen.

– Men i år må vi dessverre avlyse. Styret i DF Norge er forpliktet til å ta hensyn til, ikke bare medlemsbedriftenes interesser, men også deltakeres helse. Derfor ser vi at det beste er å utsette arrangementet til 2021. En mer eksakt dato vil bli kommunisert i god tid innen arrangementet, sier Torgersen Vi ber om forståelse for dette og ser frem til å arrangere Årets Bransjefest igjen i november 2021