ARKIV

Bransje i vekst

desember 6, 2011 1:33 pm

Direktesalg er en dynamisk, levende og voksende sektor av varehandelen som sysselsetter over 85.000 personer i Norge, sa styrelederen i Direktesalgsforbundet Jan-Fredrik Torgersen til de fremmøtte på årets Temadag. Bransjens omsetning vil i år overstige 1,2 milliarder. Historien om direktesalg er en spennende historie om den eldste distribusjonskanalen vi kjenner til. Selger og kjøper møtes mens produktet demonstreres. Bransjen fikk en tydelig form i 1920-årene da nyheter som støvsugere og vaskemaskiner ble introdusert. I ettertid blir dette karakterisert som avgjørende produkter for utviklingen frem mot dagens levestandard. Direktesalg har utviklet seg til å bli en kraftig kanal for distribusjon av innovative og særegne produkter. Ofte som et alternativ til å pådra seg utgifter til annonsering og tradisjonell stedbunden detaljhandel.

Imponerende utvikling

Alt tyder på at 2011 vil bli et nytt toppår for bransjen. Fra 2006, da det var en liten nedgang, har omsetningen økt hvert eneste år siden. I 2010 nådde man nesten 1,2 milliarder. Kosmetikk og hudpleie utgjorde 45 prosent, kosttilskudd og helse 35 prosent og rengjøringsprodukter 20 prosent som de største varegruppene. Ser vi til Europa som helhet sysselsetter bransjen 11 millioner som selger for 15 milliarder Euro (Det er ca. 112 milliarder kroner!) Over 80 prosent av de sysselsatte er kvinner.

Kommet for å bli

Direktesalgsbransjen har alltid ligget i forkant og satset annerledes enn det tradisjonelle butikkmønsteret. Derfor er netthandel en handelsform der man ser muligheter fremfor problemstillinger. Vi må øke kunnskapen, gjøre oss mer tilgjengelige og markedsføre produktene enda bedre. Sosiale medier og Internett er ideelt til dette. Derfor satser Direktesalgsforbundet både på gode nettsider og er aktive på Facebook, sa Jan-Fredrik Torgersen på temadagen. Han anbefalte medlemmene å gjøre det samme. Han pekte på at alle medlemmene har egne nettsider, men hans anbefaling er at det i tillegg satses både på nettbutikk og sosiale medier. I Norge er det forventet at nettbasert omsetning vil overstige 48 milliarder i år. Gjennomsnittsforbruket vårt var nesten 7.500 kroner første halvår. Det er mest i Europa. Noen hevder et ”like” kan være verdt tusenkroner for kommersielle aktører.