ARKIV

Bør bli fag på norske høgskoler

januar 17, 2020 7:01 am

Direktesalg er en stor næring som sysselsetter 85.000 personer. Dette burde være nok til at salgsformen blir en del av skolepensum, mener Inger Sverresson som er styremedlem i Direktesalgsforbundet.


Av: Torger Bjørnstad

 

I et innlegg i Nettavisen, peker Inger Sverresson på at vi lever i en tid med voldsomme endringer innenfor varehandelen. Store butikkjeder avvikles, mange butikker legges ned og et stort antall mennesker mister jobben.

Økt netthandel trekkes frem som en av flere forklaringer på butikkdød og tap av arbeidsplasser. Netthandel sysselsetter færre og styres i større grad fra utlandet, og en mindre del av verdiskapingen legges igjen i det norske samfunnet, konstaterer hun.

Direktesalg på skolebenken

Inger Sverresson trekker frem en tredje omsetningsform som tilbyr både arbeidsplasser og nærhet til kundene; Direktesalg er en stor næring som i Norge som nærmer seg en omsetning på 2 milliarder kroner årlig. Dette burde være nok til at salgsformen havner i skolepensum, skriver hun i innlegget.

Direktesalg innebærer salg ved personlige møter utenfor tradisjonelle detaljutsalg. Direktesalg sysselsetter mer enn 85.000 selgere/distributører i Norge, og ut av disse er omkring 75 prosent innenfor Direktesalgsforbundet, som i dag har 22 medlemsbedrifter.

Inger Sverresson, som selv er CEO i PM Internasjonal i Norge, mener nærheten mellom selgere og kunder gjør at direktesalg har en høy servicegrad overfor kundene. Dette gir trygghet for kundene og god kundelojalitet. Selgeren har stor interesse av å gjøre kunden fornøyd gjennom god service.

Å vedlikeholde sin egen kundebase med fornøyde kunder gir selgeren gjensalg, samtidig som kundene alltid har en fast selger å forholde seg til. Det gir tillit og lojalitet begge veier, et tillitsforhold som i mindre grad finnes i butikkhandel og som ofte er ganske fraværende ved netthandel.

Sparer kostnader

Ved direktesalg spares utgifter til butikklokaler og reklame. Dette er store utgifter innen varehandelen. Uten disse utgiftene styrkes konkurransekraften til direktesalg og gjør det mulig å betale et stort antall selvstendige selgere og distributører. Pengene brukes i Norge og gir inntekter til arbeidskraft i Norge.

Ikke minst i distriktene der det er lengre avstand til butikker er direktesalg et godt tilbud som bidrar til å opprettholde godt servicetilbud i hele landet.

Inger Sverresson skriver i sin artikkel at fleksibiliteten i direktesalg dermed bidrar til å gjøre arbeidsmarkedet mer smidig. Direktesalg gir fantastiske muligheter både til arbeid og for kunder.

Hennes konklusjon er at salgsformen burde ha en viktig og klar plass i salgsundervisning ved norske høgskoler.

(Kilde: Nettavisen publisert 12.11.19)