ARKIV

Blir regelverket endret

mars 31, 2014 1:56 pm

Dagens regelverk for telefonsalg ble innført i 2009. I løpet av våren skal regelverket gjennomgås av departementet. Forbrukerombudet mener det er behov for endringer.

Ny teknologi, inkludert betalingsløsninger og apper, kommer på plass fortere enn vi lærer oss å leve med dem. Ikke minst med tanke på personlige opplysninger – som vi ikke vil dele med andre.

I en fersk undersøkelse som Forbrukerrådet har gjennomført, sa bare 13 prosent at de syntes det er greit at opplysninger de gir fra seg når de kjøper noe fra nett eller mobil, brukes av næringslivet. Bare én av tolv vet godt hvordan de skal beskytte personlig informasjon når de handler på nettet.

– For oss i Direktesalgsbransjen betyr det at vi både må være pålitelige – og godt innenfor lovens rammer. Det gir kunden trygghet og styrker relasjonene dine, sier Jan Fredrik Torgersen i Direktesalgsforbundet.

Handlemønsteret til forbrukere registreres blant annet ved kortbruk. Kombinert med informasjon fra mobilen og elektroniske spor på Internett er dette svært verdifull kunnskap for alle som vil selge deg noe.

– Vi er klar over at det er et stort fokus på dette, men mener ikke kritikk og skepsis i særlig grad rammer vår bransje. Gjennom alle år har vi drevet opplysningsarbeide og innarbeidet etiske regler hos våre medlemmer, sier Jan-Fredrik Torgersen.

Han trekker frem en tett og god dialog med Forbrukerombudet som svært viktig.

– Faktisk er det slik at vi flere ganger har fått uforbeholden ros for holdningene i bransjen. Derfor er det få – eller ingen klager registrert hos Forbrukerombudet som gjelder våre medlemmer, sier han.

I reglene Direktesalgsforbundets medlemmer må rette seg etter, heter det blant annet at personlig eller telefonisk kontakt skal skje på en fornuftig måte og på et passende tidspunkt for kunden for å unngå å være påtrengende. En selger skal avslutte demonstrasjonen, hvis kunden ber om det.

Videre heter det at selgerne ikke må misbruke den individuelle forbrukers tillit, men skal respektere forbrukerens manglende handelsmessige erfaring, og hverken utnytte kundens alder, sykdom, manglende forståelse eller mangel på språklig viten.

Slik er reglene for angrefrist:

(Denne informasjonen gjelder kun ved kjøp av varer. For kjøp av tjenester gjelder andre regler.)

Angrerettloven gir alle som har kjøpt en vare en mulighet til å komme ut av et impulsivt kjøp, uten at de behøver å begrunne overfor selgeren hvorfor de vil gå fra kjøpsavtalen.
Loven gjelder forbrukerkjøp, dvs. at varen er til personlig bruk for kjøperen, hans husstand eller omgangskrets. Selgeren må være næringsdrivende.

Angrerettloven gjelder for alle avtaler om kjøp av varer som er inngått utenfor fast utsalgssted eller via fjernsalg. Loven gjelder også kjøp av ting som skal lages eller produseres etter kjøperens behov (tilvirkningskjøp).

Loven gir 14 dagers angrefrist, men fristen kan i visse tilfeller forlenges til 3 måneder, og i enkelte tilfeller til 1 år.

Angrerettloven gjelder ikke for kjøp i butikk.

Angrerettloven gjelder:

• Salg utenfor fast utsalgssted, når kjøpesummen er over 300 kroner, som f.eks. dørsalg, messesalg, gatesalg, hjemmeselskap (home-parties) og på arbeidsplassen.
• Fjernsalg som postordresalg, Internet, TV-shop og telefonsalg.
• Loven gjelder også enkeltbestillinger i klubbmedlemskap (f.eks. bokklubb).

Loven gjelder ikke:

• Kjøp av fast eiendom.
• Avtaler om tidspart og fritidsbolig (timehare).
• Salg på tradisjonell auksjon. Ved auksjon via fjernkommunikasjon, for eksempel via Internert gjelder loven likevel.
• Salg fra automat.