ARKIV

Blir det endringer

september 22, 2015 10:49 am

Over to millioner av oss har reservert seg mot kommersielt telefonsalg i Brønnøysundregistrene. Nesten like mange sier nei til henvendelser fra frivillige organisasjoner. Nå skal reglene gjennomgås og presiseres.

Direktesalgsforbundet har fått frist til 9. oktober for å komme med sitt syn på de foreslåtte lovendringene. Dette var derfor et viktig tema på medlemsmøtet i september, der juridisk direktør Frode Elton Haug
 i Forbrukerombudet kom for å gi utdypende forklaringer. Forbrukerombudet er tilsynsmyndighet for disse lovene.

Det var særlig tre områder som Frode Elton Haug omtalte:

Det foreslås en innskjerping i definisjonen av hva som er
en «uttrykkelig anmodning». Det vil ikke lengre bli anledning til å ringe egne kunder som er i reservasjonsregisteret med mindre kunden selv anmoder om det. Og det faktum at frivillige organisasjoner fortsatt skal få operere delvis utenfor regelverket.

Kritisk til unntak

– Vi ønsker endringer der det er nødvendig, men samtidig får vi tilbakemeldinger om at overtredelser ikke er et problem fra vår bransje. At organisasjoner skal få beholde sine unntak synes vi er merkelig, sier lederen i Direktesalgsforbundet Jan-Fredrik Torgersen.

Han støtter at loven gjennomgås nå, for det har kommet flere “kreative” aktører på markedet med liten respekt for lovverkets intensjoner. Eksempler kan være Internettkonkurranser som er lagt opp slik at forbrukerne nærmest må misforstå hva de er i ferd med på å binde seg til – og der de samtidig gir tillatelser de ikke forstår rekkevidden av.

Med lovendringen som foreslås, vil det bety at det ikke lenger vil være mulig å innhente samtykke fra forbrukere til å motta telefonhenvendelser fra en lang rekke aktører, gjennom for eksempel en Internettkonkurranse. Evalueringen har vist at slike konkurranser fører til at forbrukerne mottar uønskede telefoner.

Strammet inn i 2009

– Telefonsalg har vært en kilde til misnøye blant forbrukerne, og Forbrukerombudet har mottatt mange klager tilknyttet salgsformen. I forbindelse med at det ble utarbeidet en ny markedsføringslov, ble reglene for telefonsalg derfor strammet inn i 2009, forklarte Frode Elton Haug til den lydhøre forsamlingen av DF medlemmer. Det var departementet som gikk inn for at telefonsalgsreglene skulle evalueres etter fem år. Altså nå!

Evaluering har vist at mange forbrukere som har reservert seg mot telefonsalg blir kontaktet per telefon av næringsdrivende til tross for at de ikke ønsker dette. Etter departementets syn bør forbrukere som har tatt et aktivt og bevisst reservasjonsvalg, slippe å bli utsatt for denne typen markedsføring.

Ønsker presiseringer

– Vi ser at unntakene som departementet nå vil stramme inn, vil kunne gi en bedre lovanvendelse, mens vi er forundret over at det ikke skjer presiseringer overfor organisasjoner. De skal få holde på som nå, selv om målet kan være det samme – å tjene penger, sier Torgersen.

Derfor er han kritisk til departementets ønske om å videreføre frivillige organisasjoners rett til å markedsføre nye produkter eller samle inn penger også fra de som har reservert seg for telefonsalg. Torgersen støtter ikke argumentet om at frivillige organisasjoners samfunnsnyttige virksomhet samt særskilte behov legitimerer dette.

Reservasjon overfor næringsdrivende skjer automatisk, mens forbrukere selv må si ifra dersom de ønsker at reservasjonen også skal gjelde markedsføring fra frivillige organisasjoner.

Det blir ikke forbud

Departementet har vurdert å endre lovens utgangspunkt slik at forbrukeren må si ja til å bli kontaktet – før henvendelse kan skje, men sier at reservasjonsordningen er en veletablert og innarbeidet ordning som gir gode nok rettigheter. Departementet har mottatt innspill som kan tyde på at misnøyen med telefonsalg er knyttet til unntakene fra reservasjonen og ikke selve reservasjonsordningen. Det vil heller ikke bli innført noen autorisasjonsordning for å kunne drive telefonsalg.

Departementet har heller ikke vurdert et totalforbud mot telefonsalg, da det ikke er forenlig med ekomdirektivet i EU.

Klare begrensninger

Reservasjoner gjøres i Reservasjonsregisteret i Brønnøysund. Etter at noen har reservert seg, er det forbudt for næringsdrivende eller frivillige organisasjoner å rette markedsføring ved telefon. (Telefonhenvendelser kan likevel tillatt dersom personen uttrykkelig har anmodet om å bli kontaktet av den næringsdrivende/den frivillige organisasjonen, eller er eksisterende kunde/bidragsyter hos den aktuelle næringsdrivende/frivillige organisasjonen.)

Det er forbudt med telefonmarkedsføring til forbrukere på lørdager, helgedager og på virkedager før kl. 09.00 og etter kl. 21.00. Det er også forbudt med telefonmarkedsføring på dager som er likestilt med helgedager. Dette gjelder alle, uavhengig av reservasjon.

Næringsdrivende må oppdatere sine ringelister mot Reservasjonsregisteret før man tar kontakt ved å ringe opp.