Hvorfor bli medlem

Vi mener at du skal være med i forbundet bl.a. av følgende grunner:

Vi er bransjeforbundet for direktehandel i Norge og det er derfor naturlig å være med å drive bransjen framover.
Vi har et omfattende nettverk med bl.a. tilgang til dyktige jurister og frittstående konsulenter med lang erfaring innen direktehandel.
Vi har Etiske Regler som sikrer korrekt adferd i bransjen.
Vi har en code administrator som kan bistå dersom det skulle oppstå problemer innen eller mellom foretak.
Vi er høringsinstans ved lovforslag innen spørsmål om direktehandel.
Vi driver opplysningsvirksomhet til myndigheter samt informerer bransjen om kommende lovstiftning.
Vi holder våre medlemmer informert om hva som skjer innen forbundet.
Vi skriver debattartikler og imøtekommer både kritiske og positive artikler om direktesalg i media.
Vi har en velutviklet og informativ hjemmeside sammen med våre medlemmer på www.direktesalgsforbundet.no
-og ikke minst – Vi har et konstruktivt, hyggelig og godt samarbeid!

Vi hilser deg hjertelig velkommen som medlem i Direktesalgsforbundet!