Hvorfor bli direkteselger?

Ingen annen bransje kan gi en hvilken som helst person større muligheter til å utvikle seg selv og sin personlige situasjon mer enn direktesalg.

Det finnes i realiteten ingen grenser for hvor langt man kan komme uten spesielle krav til blant annet:

utdannelse
investeringer
sivil bakgrunn eller posisjon
religion eller hudfarge
tidligere erfaring
Enhver har sine ambisjoner, mål og drømmer, og innen direktesalg kan disse nåes av alle, men det krever innsatsvilje og mye målrettet arbeid. Man kan bli rik på direktesalg, men ingen kommer dit uten hardt arbeid. Men det viktigste for de som går inn i direktesalg er kanskje muligheten til å kunne arbeide med noe som er morsomt.

For noen er det viktigste det sosiale nettverket man blir en del av, og for andre at man kan arbeide når man selv ønsker. For andre igjen er det muligheten til å få opplæring mens man er i arbeid eller muligheten til å vinne ære og berømmelse.

En del jobber målrettet for å gjøre en karriere, mens andre jobber med direktesalg for å spe på inntekten for å kunne kjøpe seg de ekstra tingene der den vanlige lønnen ikke strekker til.

Det siste er ikke det minst viktige da direktesalg benytter seg i veldig stor grad av insentiver og promotions. Dette fordi veldig få av selgerne/distributørene er fast ansatt. Derfor er selskapene avhengige av å skape et miljø hvor selgerne/distributørene får lyst til å selge og rekruttere mer. Til dette benyttes ofte premieringer av forskjellige slag.

En direkteselger kjøper produktene av selskapet han/hun har avtale med, for så å selge disse videre til sluttbruker. Direkteselgeren bestemmer selv prisen på produktet, og har selv ansvaret for sine driftsomkostninger.