Hvordan bli medlem?

Direktesalgsforbundet består kun av selskaper innen bransjen. Den enkelte direkteselger er indirekte medlem gjennom sin avtale med avtalepartneren/leverandøren.

Selskaper som ikke er medlemmer er velkomne til å søke medlemskap. Det er en forutsetning at selskapet har drevet virksomhet i Norge i minst 12 måneder. Deretter innvilges det ett års prøvemedlemsskap dersom forutsetningene for medlemskap er oppfylt.

Vi gir gjerne utfyllende informasjon sammen med gjennomgang av våre retningslinjer, lover/vedtekter og etiske regler.

Be om møte med Direktesalgsforbundets styreleder HER:

Direktesalgsforbundet

Kniveveien 29

3036 Drammen

Styrets leder: Dan Sharoni +47 95253 378

E-post: [email protected]