ARKIV

Ber politiet svare for seg

mars 31, 2010 9:07 am

Politietaten nekter egne ansatte bierverv innen direktesalg. Direktesalgsforbundet er rystet og tar til motmæle.

– Vi finner oss simpelt hen ikke i å bli stemplet som useriøse, sier forbundets formann, Jan Fredrik Torgersen.

Seriøs bransje

I et rundskriv fra Politidirektoratet heter det at ansatte i politi- og lensmannsetaten ikke skal gis samtykke til bierverv innen direktesalg, siden slik virksomhet, som er lovlig i Norge, kan være forsøk på å skjule ulovelig virksomhet.

– Vi føler at innholdet i dette rundskrivet sprer holdninger i politiet som setter hele bransjen vår i et dårlig lys. Direktesalgsforbundet har 16 medlemsbedrifter som alle opererer godt innenfor rammene av norsk lovverk. Vi taler på vegne av 90 000 nordmenn som driver med direktesalg og forventer at politiet, som øverste organ til å ivareta Norges lover, tar oss på alvor, sier Torgersen.

Sender brev

Torgersen sendte nylig et brev til politiet der han ber om en redegjørelse for hvordan politiet har fattet denne beslutningen.

– Jeg inviterer politiet til en dialog, for å styrke politiets kjennskap til seriøst direktesalg, sier han.