ARKIV

Begrepsforvirring i TV2

november 9, 2017 6:12 pm

TV2 programmet «Helsekontrollen» bommer grovt i programmet som vises på torsdager. Da programleder Marte Spurkland (bildet) ville se nærmere på en av aktørene i direktesalgsbransjen, gikk det helt galt.

– Det er den stadige bruken av begrepet ”Pyramidesalg” vi reagerer på og vi lurer på om bruken er bevist for å skape en stemning der vår bransje generelt og medlemsbedrifter fremstilles som useriøse.

– Pyramidesalg er en salgsform som ikke er tillatt i Norge og som alle våre medlemmer ligger langt unna. Like vel opplever vi at noen mer eller mindre bevisst bruker en slik betegnelse. Det er skremmende at seriøse TV2 og deres Helsekontrollen redaksjon går i den samme fellen, sier Jan-Fredrik Torgersen. Han er leder av Direktesalgsforbundet og grundig lei av å bli omtalt som en pyramidebransje.

– Pyramidemodellen er en omsetningsform som ikke er tillatt i Norge, og derfor helt uaktuelt for oss. MLM (Multi Level Marketing) er derimot noe helt annet og godt innenfor alle lover og regler. Det er Lotteritilsynets som er satt til å overvåke vår bransje og vi har et glimrende samarbeide med disse. Det samme gjelder forbrukermyndighetene, legger Torgersen til.

Svært strenge regler

Det er ingen selvfølge å få bli medlem i Direktesalgsforbundet.

– Alle våre medlemmer skal være en garantist for en seriøs omsetningsform. Derfor må også nye kandidater vise dette gjennom en prøveperiode på ett år. Ikke alle blir akseptert, forklarer Torgersen.

Han minner om at Direktesalg er en vel akseptert og mye brukt omsetningsform som i 2016 omsatte for ca. 1,7 milliarder kroner. Kundene strømmer til bransjen fordi kontakten mellom selger og kjøper skjer på en nær, informativ og forpliktende måte.

– Helsekontrollen vil fremstå som et kritisk program og da er korrekt informasjon fra kanalen selv, det første og viktigste budet, sier Jan-Fredrik Torgersen som er leder i Direktesalgsforbundet der som representerer 18 selskaper.

Disse rådene gir Direktesalgsforbundet til alle direkteselgere:

Som distributør for en medlemsbedrift er selgere forpliktet til å følge disse fem enkle retningslinjer for å sikre at våre medlemmers produkter blir markedsført og solgt korrekt i henhold til regelverket.

    1. 1.Informer kun om innholdet i produktet
    1. 2. Informer kun om virkningene av produktet dersom effekten er inkludert på etiketten eller på annet godkjent materiale fra selskapet
    1. 3. Bruk aldri noen påstander med mindre påstanden har blitt satt på etiketten eller at du har et godkjent materiale knyttet til produktet. Bruk av medisinske påstander er forbudt. Henvis kunden til å sjekke med hans / hennes egen lege hvis nødvendig.
    1. 4. Referer aldri til artikler, bøker, magasiner, aviser, internett eller lignende med mulige ikke-godkjente påstander – med mindre det har blitt opprettet og godkjent av selskapet spesifikt for dette produktet.
       5. Bruk aldri attester eller andre personlige erfaringer om produktenes effekt som salgsargument. Det er ikke tillatt i henhold til nye forskrifter.