ARKIV

Avslag på krav om midlertidig forføyning

juni 5, 2019 7:05 pm

SISTE: Oslo byfogdembete har avslått Lyoness Norway AS og Lyoness Europe AG sitt krav om å få fortsette virksomheten i Norge. Dette fremkommer av informasjon fra Lotteritilsynet i dag.

I fjor fattet Lotteritilsynet vedtak om at Lyoness umiddelbart må stanse all drift av, deltakelse i – og ekspansjon av virksomheten i Norge, fordi det er en ulovlig pyramidevirksomhet.

I vedtaket la Lotteritilsynet til grunn at inntektene fra Lyoness sin virksomhet i Norge hovedsakelig stammer fra verving av deltakere, og ikke salg av produkter. Lyoness hadde da over 150.000 norske deltakere og 1.000 lojalitetsbedrifter.

Av informasjonsmeldingen fremgår det at Lotterinemnda stadfestet Lotteritilsynets vedtak i januar. I februar besluttet Lotterinemnda videre IKKE å gi vedtaket oppsettende virkning frem til saken blir rettslig avgjort.

Lyoness begjærte deretter midlertidig forføyning ved Oslo byfogdembete, som den 24. mai 2019 avsa sin kjennelse. Den innebar at Lyoness ikke får fortsette virksomheten fram til det foreligger rettskraftig avgjørelse i saken.

Oslo byfogdembete legger til grunn at Lyoness Norway AS og Lyoness Europe AG ikke har sannsynliggjort at Lotterinemndas vedtak om at Lyoness er et ulovlig pyramideliknende omsetningssystem er ugyldig. Oslo byfogdembete finner heller ikke at Lotterinemnda har lagt til grunn feil faktum eller andre saksbehandlingsfeil.

Lyoness kan anke kjennelsen til lagmannsretten. Ankefristen er en måned.


Oppsettende virkning innebærer at et forvaltningsvedtak ikke settes i kraft fordi det er klaget på det. Vedtaket kan i så fall ikke tre i kraft før klagen er behandlet og eventuelt forkastet.

(Av: Torger Bjørnstad. Kilde: Informasjon fra Lotteritilsynet datert 5. juni 2019.)